Ρουμανία
Ευρύτερο Περιβάλλον για ΑΠΕ / Ενεργειακή Αποδοτικότητα
SWOT Ανάλυση για ΑΠΕ και Ενεργειακή Αποδοτικότητα
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
 • Η ηλιακή ενέργεια είναι βιώσιμή, ασφαλής, μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και εξασφαλίζει την οικονομική ανάπτυξη και την προστιθέμενη αξία.
 • Υιοθέτει ένα σενάριο πολιτικής, ταυτόχρονα με αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς που θα μπορούσαν να αυξήσουν το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών.
 • Ύπαρξη φορέων με έντονη δραστηριότητα στην πράσινη ενεργειακή οικονομία.
 • Κατάλληλη γεωγραφική θέση.
 • Από τα υψηλότερα αιολικά δυναμικά στην Ευρώπη.
 • Περιθώρια για την ανάπτυξη σε Πράσινα Πιστοποιητικά.
 • Ξαφνικές αλλαγές στον τύπο και το επίπεδο της πολιτείας που δεν μπορούν να προσφέρουν μακροπρόθεσμες εγγυήσεις για τις τιμές ή τις αγορές.
 • Ελάχιστη ή καθόλου διαφάνεια ή ευελιξία στο παρόν νομοθετικό πλαίσιο.
 • Υψηλό αρχικό κόστος των ηλιακών εγκαταστάσεων ιδιαίτερα των φ/β (αν και οι τιμές πέφτουν κάθε χρόνο), εξάρτηση από τις αγορές στο εξωτερικό.
 • Έλλειψη της προώθησης της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας.
 • Αδυναμία μεταφοράς τεχνολογίας σε εφαρμοσμένες τεχνολογίες.
 • Περιορισμένες δυνατότητες στην Γεωθερμία.
 • Ύπαρξη μεγάλων υδροηλεκτρικών που καθιστούν δύσκολη την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ
 • Δεν έχουν υιοθετηθεί σαφείς πολιτικές για την μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας στις μεταφορές.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
 • Λύσεις που προσφέρονται από νέες εξελίξεις και επιστημονικές ανακαλύψεις στη Φ/Β περιοχή που μπορεί αν βελτιώσουν τις προαναφερθείσες αδυναμίες.
 • Οι τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος παραγωγής ενέργειας, οδηγούν σε αυξημένη απόδοση, χαμηλότερες τιμές και αυξανόμενη ζήτηση για ηλιακή εγκατάσταση.
 • Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε μεμονωμένες τοποθεσίες μπορεί να οδηγήσει σε δημογραφικές αλλαγές και μειωμένο κοινωνικό κόστος.
 • Η παροχή επίσημης υποστήριξης στην έρευνα και την ανάπτυξη στον ακαδημαϊκό χώρο και στις ΜΜΕ για εφαρμοσμένη έρευνα και τεχνολογίες μπορεί επίσης να εξαλείψει αδυναμίες ή απειλές.
 • Υποχρέωση για την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για κτίρια μηδενικών εκπομπών.
 • Εσωτερική πολιτική αστάθεια και διεφθαρμένοι αξιωματούχοι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των διαδικασιών
 • κανονισμοί ή αδειοδότηση, καθώς και εξωτερική πολιτική και οικονομική (χρηματοοικονομική) αστάθεια
 • Ανεπαρκής γνώση, τεχνογνωσία και διαχειριστικές δεξιότητες, καθώς και ισχυρό εξωτερικό μονοπώλιο στην τεχνολογία
 • Έλλειψη υποστήριξης για μικρές πηγές ενέργειας (ένας μεμονωμένος επενδυτής δεν έχει ουσιαστικά καμία πιθανότητα να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για μια ηλιακή εγκατάσταση).
Σχετικά Προγράμματα στον ΧΜ ΕΟΧ 2009-14

Επιλεγμένα Έργα για ΑΠΕ / Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Ταυτότητα έργου:

 • Τίτλος Έργου: Ανάπτυξη της Γεωθερμικής Ενέργειας για Παράγωγή Θερμότητας.
 • Αντικείμενο Έργου: Αύξηση της Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ.
 • Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Oradea.
 • Αρχικό Κόστος Έργου: 3.908.121 €.
 • Ομάδα Στόχος: Στελέχη του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.


Λίγα λόγια για την φιλοσοφία του Έργου:

Η γεωθερμική ενέργεια παράγεται και αποθηκεύεται στη Γη. Η θερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που καθορίζει τη θερμοκρασία της ύλης. Η γεωθερμική ενέργεια του φλοιού προέρχεται από τον αρχικό σχηματισμό του πλανήτη και από τη ραδιενεργή διάσπαση των υλικών. Η «γεωθερμική κλίση» (η οποία είναι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του πυρήνα του πλανήτη και της επιφάνειάς του) οδηγεί σε συνεχή αγωγή θερμικής ενέργειας με τη μορφή θερμότητας από τον πυρήνα στην επιφάνεια. Η εσωτερική θερμότητα της γης είναι η θερμική ενέργεια που παράγεται από τη ραδιενεργή αποσύνθεση και τη συνεχή απώλεια θερμότητας από το σχηματισμό της Γης. Οι θερμοκρασίες στο όριο πυρήνα-μανδύα μπορεί να φθάσουν τους 4000 °C. Η υψηλή θερμοκρασία και πίεση στο εσωτερικό της Γης προκαλούν την τήξη βράχώδη υλικών και το συμπαγές μανδύα να συμπεριφέρεται πλαστικά, με αποτέλεσμα τα τμήματα του μανδύα να μετακινούνται προς τα πάνω, αφού είναι ελαφρύτερα από τον περιβάλλοντα υλικό.

Από τις θερμές πηγές, η γεωθερμική ενέργεια έχει χρησιμοποιηθεί για κολύμβηση από την εποχή των παλαιολιθικών χρόνων και για τη θέρμανση του χώρου από τους αρχαίους ρωμαϊκούς χρόνους, αλλά είναι πλέον γνωστή για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η γεωθερμική ενέργεια είναι οικονομικά αποδοτική, αξιόπιστη, βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον, αλλά περιορίζεται ιστορικά σε περιοχές κοντά στα τεκτονικά σύνορα των πλακών. Οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επεκτείνει δραματικά το εύρος και το μέγεθος των βιώσιμων πόρων, ειδικά για εφαρμογές όπως η θέρμανση οικιακών συσκευών, ανοίγοντας ένα δυναμικό για ευρεία εκμετάλλευση. Τα γεωθερμικά πηγάδια απελευθερώνουν αέρια θερμοκηπίου παγιδευμένα στο εσωτερικό της γης, αλλά οι εκπομπές αυτές είναι πολύ χαμηλότερες ανά μονάδα ενέργειας από εκείνες των ορυκτών καυσίμων.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο Δήμος Oradea στην Ρουμανία έχει καταστρώσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη θέρμανση που καθορίζεται σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο (master plan) που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2010. Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ως καύσιμο, τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφοράς θερμότητας και την αύξηση της χρήσης γεωθερμίας.

Ειδικότερα, στόχος του έργου είναι η υποκατάσταση της θερμότητας που παράγεται από τον Θερμικό Σταθμό, με θερμική ενέργεια που παράγεται από «γεωθερμικό νερό». Το έργο έχει εγκατεστημένη ισχύ 2,7 MWt και παραγωγή ετήσιας θερμικής ενέργειας 3.662,80 MWh, ενώ η εκτιμώμενη αποφυγή εκπομπών θα είναι 1.130 τόνοι CO2 ετησίως.

Οι άμεσοι δικαιούχοι του έργου είναι οι τελικοί χρήστες από 52 κτίρια που βρίσκονται στους δρόμους «MateiBasarab, Suceava, Rimanoczy Kalman» της Πόλης και κτήρια που ανήκουν στο Αθλητικό Γυμνάσιο της περιοχής. Όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Oradea επωφελούνται από τη μείωση των εκπομπών ρύπων (σκόνη, CO2, NOx).

Πράγματι, στο Δήμο υπάρχει μεγάλη δυνατότητα αύξησης της χρήσης της γεωθερμικής ενέργειας. Με την υποστήριξη του ΧΜ ΕΟΧ, ο Δήμος αντικαθιστά τα ορυκτά καύσιμα στην τηλεθέρμανση.

Ο εταίρος του έργου ήταν η ισλανδική Geothermal Engineering Ltd η οποία παρείχε τεχνική βοήθεια κατά την υλοποίηση του έργου και την αξιολόγηση των γεωθερμικών χαρακτηριστικών του Δήμου Oradea. Χωρίς τον ισλανδικό εταίρο και την εμπειρία του, δεν θα είχαν επιτευχθεί τόσο εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η συνεισφορά και οι τεχνικές γνώσεις του εταίρου επέτρεψαν στο Δήμο να προχωρήσει στη ανάπτυξης της γεωθερμίας. Η Ισλανδία είναι παγκόσμιος ηγέτης στη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας. Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη χρήση, την εξόρυξη και την ανάπτυξη αυτού του είδους ενέργειας και με αρκετές εταιρείες υψηλού επιπέδου με εξειδίκευση στον τομέα αυτό, η Ισλανδία έχει θέσει τη γεωθερμική ενέργεια στην πρώτη γραμμή της συνεργασίας της με τις Δικαιούχες χώρες του ΕΟΧ.


Ανεξάρτητα υπό – έργα:

Ο Δήμος υποκαθιστά τον «άνθρακα» με τη θερμική ενέργεια που παράγεται από το «γεωθερμικό νερό» και συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2.


Αποτελέσματα:

Όταν η γεωθερμική ενέργεια αντικαθιστά τα ορυκτά καύσιμα, μειώνει τις εκπομπές, αυξάνει την ενεργειακή ασφάλεια μετατοπίζοντας τους τοπικούς πόρους και οι τιμές παραμένουν σταθερές, προσφέροντας μακροπρόθεσμα οφέλη στους καταναλωτές. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό του λογαριασμού για μια οικογένεια με δύο παιδιά που ζει σε διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων σε σχέση με το εισόδημα είναι δέκα φορές υψηλότερο στη Ρουμανία απ' ό,τι στην Ισλανδία, αφού ληφθεί υπόψη η διαφορά στην ζήτηση θερμότητας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η γεωθερμική τηλεθέρμανση μπορεί να μειώσει τις οικονομικές ανισότητες, καθώς μειώνει το κόστος θέρμανσης σε χώρες όπως η Ρουμανία.

Επιπροσθέτως, οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ισλανδίας και των Δικαιούχων Χωρών ενισχύονται μέσω ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων εταιρικής σχέσης. Παρέχοντας τη μοναδική τεχνογνωσία τους στη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας, οι ισλανδικές αρχές συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης ΑΠΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πράγματι, η Ισλανδία είναι παγκόσμιος ηγέτης στη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας - μια μορφή θερμότητας προσβάσιμη κάτω από την επιφάνεια της Γης και σήμερα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση σε περίπου εννέα από δέκα νοικοκυριά στην Ισλανδία. Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη χρήση, στην εξόρυξη και στην ανάπτυξη αυτού του είδους ενέργειας και με αρκετές εταιρίες με πείρα σε αυτόν τον τομέα, η Ισλανδία έχει θέσει τη γεωθερμική ενέργεια στην πρώτη γραμμή της συνεργασίας της με τις δικαιούχες χώρες.

Ιστοσελίδες:

http://eeagrants.org/project-portal/project/RO06-0004
http://eeagrants.org/News/2016/Utilising-the-geothermal-potential-in-Romania


Φωτ. 1: Γεώτρηση στο Δήμο Oradea. Φωτ. 2: Εγκαταστάσεις του Έργου Φωτ. 3: Εγκατάσταση Εξοπλισμού στο Έργο Φωτ. 4: Ημερίδα Παρουσίασης του Έργου Φωτ. 5: Πινακίδα Έργου Φωτ. 6: Υλικό Διάχυσης του Έργου

Ταυτότητα έργου:

 • Τίτλος Έργου: Σεμινάρια Γεωθερμικής Ενέργειας για Ρουμάνους Επαγγελματίες από Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πανεπιστήμιού της Ισλανδίας UNU-GTP.
 • Αντικείμενο Έργου: Ενίσχυση της Ευαισθητοποίησης και της Εκπαίδευσης σε Λύσεις από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 • Φορέας Υλοποίησης: Πανεπιστήμιο του Oradea.
 • Αρχικό Κόστος Έργου: 250.000 €.
 • Ομάδες Στόχου: Ερευνητές ή επιστήμονες, φοιτητές.


Λίγα λόγια για την φιλοσοφία του έργου:

Η Ρουμανία διαθέτει γεωθερμικό δυναμικό χαμηλής και μέσης θερμοκρασίας σε ορισμένες περιοχές που δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως. Ως εκ τούτου, το γεωθερμικό δυναμικό στις περιοχές αυτές αποτελεί ευκαιρία για αξιοποίηση μιας εγχώριας, καθαρής ενεργειακής πηγής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση χώρων, σε θερμοκήπια, σε κολυμβητήρια και SPA, στην υδατοκαλλιέργεια, στη βιομηχανική ξήρανση και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η χρήση αυτών των εγχώριων πόρων μπορεί να βοηθήσει τη Ρουμανία να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγόμενα καύσιμα για θέρμανση και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της χώρας για μείωση των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων θερμοκηπίου.

Εταίρος του συγκεκριμένου έργου είναι το Πανεπιστήμιο Ηνωμένων Εθνών ή το «United Nations University» και ο τίτλος του προγράμματος «Geothermal Training Programme (UNU-GTP)». Οι κύριοι στόχοι του έργου ήταν:

 • να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης της γεωθερμίας τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τους κυβερνητικούς φορείς, τις εταιρείες ενέργειας και τα πανεπιστήμια, καθώς και τα μέσα ενημέρωσης.
 • να αυξήσει τις βασικές γνώσεις για συγκεκριμένα θέματα σε μια ευρεία ομάδα (25) Ρουμάνων επιστημόνων και μηχανικών,
 • να παρέχει βαθιά γνώση σε 4 Ρουμάνους - Πρόγραμμα εκπαίδευσης 6 μηνών από το Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών-Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γεωθερμίας (UNU-GTP).

Το UNU είναι παγκόσμιο «think tank» και οργανισμός για υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές με έδρα την Ιαπωνία. Η αποστολή του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Εθνών είναι να συμβάλλει, μέσω της συνεργατικής έρευνας και της εκπαίδευσης, στις προσπάθειες επίλυσης των πιεστικών παγκόσμιων προβλημάτων της ανθρώπινης επιβίωσης, στην ανάπτυξη και την ευημερία, τα οποία απασχολούν τα Ηνωμένα Έθνη, τους Λαούς και τα κράτη μέλη της. Κατά την εκτέλεση αυτής της αποστολής, το Πανεπιστήμιο του ΟΗΕ συνεργάζεται με κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα στα κράτη μέλη του ΟΗΕ, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το UNU-GTP ιδρύθηκε το 1978 και συστεγάζεται με την Εθνική Ενεργειακή Αρχή-«Orkustofnun». Το πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 6 μηνών στην Ισλανδία λειτουργεί από το 1979 με 583 υποτρόφους από 58 χώρες που έχουν αποφοιτήσει με δίπλωμα, μεταξύ των οποίων 5 Ρουμάνοι την περίοδο 1993-1998. Το UNU-GTP έχει τη διεθνή εμπειρία της γεωθερμικής εκπαίδευσης και προσφέρει στο έργο την πλούσια γεωθερμική τεχνογνωσία της Ισλανδίας.

Οι διμερείς σχέσεις ενισχύθηκαν με τη συνεργασία στον τομέα της γεωθερμικής εκπαίδευσης μεταξύ του Πανεπιστημίου της Oradea και του UNU-GTP. Ενισχύθηκε έτσι ο διάλογος και η συνεργασία στον ρουμανικό γεωθερμικό τομέα, με αποτέλεσμα να επεκταθεί η συνεργασία και σε διαφόρους ενδιαφερόμενους και εμπειρογνώμονες από διαφορετικά ιδρύματα και εταιρείες. Η συνεργασία επεκτάθηκε μεταξύ των ρουμανικών και ισλανδικών γεωθερμικών τομέων μέσω των δεσμών που δημιουργήθηκαν από το πρόγραμμα.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γεωθερμίας του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Εθνών είχε διάρκεια έξι μηνών ετησίως. Το πρόγραμμα διδάσκεται στα αγγλικά, οπότε οι υποψήφιοι έπρεπε να γνωρίζουν άπταιστα αγγλικά. Το πρόγραμμα άρχιζε την άνοιξη (Απρίλιος-Οκτώβριος) και χωρίζονταν σε τρεις φάσεις: εισαγωγικές διαλέξεις, εξειδικευμένη κατάρτιση και ερευνητικό πρόγραμμα. Για να ολοκληρωθεί με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε Συνεργάτης έπρεπε να ολοκληρώσει ένα έργο (Διπλωματική Εργασία), το οποίο παρουσιάζεται προφορικά πριν την τελετή λήξης.


Ανεξάρτητα υπό – έργα:

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Διήμερο σεμινάριο για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στη Ρουμανία.
 • Τρία σύντομα μαθήματα των 5,5 ημερών έκαστο: Α) Σύντομο μάθημα για την εξερεύνηση της επιφανειακής γεωθερμίας. Β) Σύντομο μάθημα αξιολόγησης και διαχείρισης δεξαμενών. Γ) Σύντομο μάθημα για τη γεωθερμική χρήση.
 • Εξάμηνη εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών-Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γεωθερμίας στην Ισλανδία. Οι δικαιούχοι του σχεδίου ήταν οι Ρουμάνοι εμπλεκόμενοι στη λήψη αποφάσεων και το βασικό στελεχικό δυναμικό των κυβερνητικών φορέων, οι οποίοι γνωρίζουν τις δυνατότητες ανάπτυξης της γεωθερμίας.


Αποτελέσματα:

 • Εισαγωγικές διαλέξεις (5-6 εβδομάδες) - διαλέξεις, επισκέψεις και εκδρομές (2 εβδομάδες) σε όλα τα κύρια γεωθερμικά πεδία υπό εξερεύνηση και αξιοποίηση στην Ισλανδία.

  Παράχθηκαν γνώσεις και εκτιμήσεις για την αλληλεξάρτηση μεταξύ γεωθερμικών κλάδων, από την αρχική έρευνα του γεωθερμικού πεδίου έως την αξιοποίηση. Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν δύο γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών μαθημάτων. Ο κύριος στόχος ήταν η παροχή βασικών γνώσεων της τεχνολογίας της γεωθερμικής ενέργειας και η εκτίμηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ των διαφόρων κλάδων που απαιτούνται στα γεωθερμικά έργα από την αρχική έρευνα του γεωθερμικού πεδίου μέχρι την υλοποίηση του έργου και την αξιοποίησή του. Ο φοιτητής απόκτησε επαρκή γεωθερμική γνώση για να εκτιμήσει τις περιφερειακές και διεθνείς προοπτικές και να κατανοήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης. Το εισαγωγικό μάθημα ήταν διάρκειας πέντε έως έξι εβδομάδων και είναι κοινό σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι υποψήφιοι παρακολούθησαν διαλέξεις το πρωί από τις 9 έως 12 και είχαν πρακτική ή μελέτη τα απογεύματα. Η αξιολόγηση έγινε με 2 γραπτές εξετάσεις με κλειστά βιβλία. Οι εισαγωγικές διαλέξεις ανταποκρίθηκαν μερικώς στους διάφορους τομείς εξειδίκευσης που αναφέρθηκαν. Επιπλέον, οι φοιτητές εκπαιδεύτηκαν στη χρήση της τελευταίας τεχνολογίας και τους δόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές για την προφορική παρουσίαση και τη σύνταξη των Εργασιών. Στο τέλος του εισαγωγικού μαθήματος, οι υποψήφιοι κάνουν μια προφορική παρουσίαση για τη γεωθερμική ανάπτυξη στις χώρες καταγωγής τους.

 • Εξειδικευμένη εκπαίδευση (5-6 εβδομάδες) - διαλέξεις, επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές με σκοπό την πρακτική κατάρτιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε ατόμου.

  Η εξειδικευμένη εκπαίδευση που προσφέρθηκε αφορούσε:

  • Γεωθερμική γεωλογία
  • Γεωφυσική εξερεύνηση
  • Μηχανική δεξαμενών και γεωφυσική γεώτρησης
  • Χημεία των θερμικών υγρών
  • Περιβαλλοντική επιστήμη
  • Γεωθερμική χρήση/αξιοποίηση
  • Τεχνολογία γεώτρησης
 • Διαχείριση έργων και οικονομικά

  Κάθε εκπαιδευόμενος παρακολούθησε μόνο ένα εξειδικευμένο μάθημα.

  Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της κατάρτισης ήταν να δώσει στους πτυχιούχους πανεπιστημίων που ασχολούνται με τη γεωθερμική εργασία πλήρης κατάρτιση στους επιλεγμένους τομείς εξειδίκευσής τους. Οι εκπαιδευόμενοι εργάστηκαν μαζί με επαγγελματίες του «Orkustofnun» και του «ISOR (GeoSurvey)» και άλλα ιδρύματα στην Ισλανδία με αντικείμενο τις περισσότερες πτυχές της γεωθερμικής έρευνας και ανάπτυξης.

  Η εκπαίδευση ήταν προσαρμοσμένη για το άτομο και τις ανάγκες του ιδρύματος / χώρας του, με στόχο να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες με γεωθερμικό δυναμικό να δημιουργήσουν εξειδικευμένες ομάδες εργασίας για να καλύψουν τις περισσότερες πτυχές της γεωθερμικής έρευνας και ανάπτυξης. Προτεραιότητα δόθηκε στους υποψήφιους από ιδρύματα όπου η γεωθερμική εργασία βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, οι συμμετέχοντες έλαβαν ένα πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Εθνών.

 • Ερευνητικό πρόγραμμα (12 εβδομάδες) - ανεξάρτητη εργασία όπου οι υποψήφιοι εστιάζουν και εργάζονται σε ένα έργο που έχει άμεση σχέση με την εργασία τους.

  Σημαντικό μέρος της πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται σε συνεργασία με ερευνητικά έργα. Σε πολλές περιπτώσεις οι υποψήφιοι έφεραν μαζί τους στοιχεία από γεωθερμικά έργα στις χώρες καταγωγής τους, αλλά μερικές φορές τα ερευνητικά έργα ενσωματώθηκαν σε έργα που βρίσκονταν σε εξέλιξη στην Ισλανδία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το θέμα του έργου επιλέχθηκε σε σχέση με τις συνθήκες στη χώρα καταγωγής του κάθε συμμετέχοντος.

  Οι υποψήφιοι υποχρεώθηκαν να συντάξουν έκθεση σχετικά με τα έργα τους. Όλες οι εκθέσεις του έργου δημοσιεύτηκαν από το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης. Από το 1994, οι εκθέσεις δημοσιεύονται στο ετήσιο βιβλίο "Γεωθερμική Εκπαίδευση στην Ισλανδία" με διεθνή κωδικό έκδοσης (ISBN 9979). Χορηγούνται αντίγραφα κατόπιν αιτήματος. Οι εκθέσεις αποστέλλονται στους πρώην συμμετέχοντες και σε πολλά από τα κορυφαία γεωθερμικά ιδρύματα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, οι πλήρεις αναφορές είναι διαθέσιμες για λήψη από τις σχετικές δημοσιεύσεις.

  Οι υποψήφιοι κλήθηκαν επίσης να παρουσιάσουν τα έργα τους σε ένα σεμινάριο ανοικτό σε επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των γεωθερμικών επιστημών.


Iστοσελίδες:

http://eeagrants.org/project-portal/project/RO06-0007
https://unu.edu/about/unu


Φωτ. 1: Ρουμάνοι απόφοιτοι του Προγράμματος Φωτ. 2: Η Δομή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Φωτ. 3: Εισαγωγικά Σεμινάρια Φωτ. 4: Εξειδικευμένη Εκπαίδευση