Λετονία
Ευρύτερο Περιβάλλον για ΑΠΕ / Ενεργειακή Αποδοτικότητα
SWOT Ανάλυση για ΑΠΕ και Ενεργειακή Αποδοτικότητα
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
 • Μεγάλο υδροηλεκτρικό δυναμικό.
 • Καλό ηλεκτρικό δίκτυο που μπορεί να υποστηρίξει τη διείσδυση των ΑΠΕ
 • Καλό δυναμικό για ΑΠΕ και κυρίως για Βιομάζα.
 • Πολύ υψηλό αιολικό δυναμικό.
 • Ασταθές ρυθμιστικό πλαίσιο
 • Ξαφνικές αλλαγές στη νομοθεσία.
 • Βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός.
 • Περιορισμένη ανάπτυξη των ΑΠΕ
 • Τα μικρά υδροηλεκτρικά δεν συμμετέχουν στην ενεργειακή παραγωγή.
 • Ύπαρξη μεγάλων υδροηλεκτρικών.
 • Πολύ μικρή ανάπτυξη των Φ/Β.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
 • Μεγάλο δυναμικό βιομάζας.
 • Ανεπτυγμένη αγορά βιομάζας.
 • Δυναμικό για παράκτια αιολικά πάρκα.
 • Μέτρα για ενεργειακή εξοικονόμηση στα κτίρια.
 • Κίνητρα για ενεργειακή εξοικονόμηση στη Βιομηχανία.
  εταφορές.


 • Μεγάλη εξάρτηση από το φυσικό αέριο.
 • Ασταθές ρυθμιστικό πλαίσιο.
 • Έλλειψη κινήτρων για την ανάπτυξη των ΑΠΕ.
 • Μη υλοποίηση των στόχων για το 2020.
 • Περιορισμένο ενδιαφέρον για ενεργειακή εξοικονόμηση.
Σχετικά Προγράμματα στον ΧΜ ΕΟΧ 2009-14

Επιλεγμένα Έργα για ΑΠΕ / Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Ταυτότητα έργου:

 • Τίτλος Έργου: Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης στην Λετονία για τον Περιορισμό Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής.
 • Σκοπός Έργου: Ανάπτυξη Στρατηγικής και Συναφών Μέτρων για το Μετριασμό των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής.
 • Φορέας Υλοποίησης: Βαλτικό Περιβαλλοντικό Φόρουμ Λετονίας.
 • Αρχικό κόστος Έργου: 132.301 €.
 • Ομάδα - Στόχος: Δημόσιοι Υπάλληλοι, Καθηγητές, Μαθητές, Σπουδαστές, Λοιποί Εμπλεκόμενοι.


Λίγα λόγια για την φιλοσοφία του Έργου:

Τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δημιουργήθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα ενώ μέχρι σήμερα ο μεγαλύτερος αριθμός ηλεκτρικών οχημάτων έχει πωληθεί στην Ιαπωνία. Ακολουθούν οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Γαλλία και η Νορβηγία.

Το Λετονικό «OSCar eO «είναι το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον κόσμο, το οποίο έχει ολοκληρώσει και τις τρεις αποστάσεις του Ράλι Ντακάρ. Το 2012 ο Andris Dambis και ο Maris Saukans το χρησιμοποίησαν για να ταξιδέψουν 8.400 χλμ. μέσω της Αργεντινής, της Χιλής και του Περού. Τον Ιούνιο του 2015 η ομάδα αγώνων με επικεφαλής τον Άντρις Ντάμπις, οδηγώντας το ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο «eO PP03», κέρδισε τον διαγωνισμό «Pikes Peak International Hill Climb», δημιουργώντας ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ της κατηγορίας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Το έργο προέβλεπε την ενίσχυση της γνώσης και της κατανόησης των θεμάτων που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση. Στόχος ήταν να παραχθούν στις ομάδες-στόχου κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες ανάπτυξης ηλεκτροκίνησης και τα οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία εν γένει και κάθε χρήστη ηλεκτρικών οχημάτων. Το έργο αποσκοπούσε στην ουσιαστική αύξηση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης των ομάδων-στόχων των θεμάτων ηλεκτροκίνησης, δημιουργώντας έτσι ευνοϊκές συνθήκες για την ταχεία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στη Λετονία.

Τα ηλεκτρικά οχήματα και τα ηλεκτρικά ποδήλατα συζητούνται ευρέως σήμερα. Χάρη στη στήριξη του ΕΟΧ, το έργο βοήθησε την αύξηση της πληροφόρησης για την ηλεκτροκίνηση. Οι τοπικοί Δήμοι έλαβαν πρακτικό εγχειρίδιο και δυνατότητες κατάρτισης, όλοι είχαν έτσι την ευκαιρία να δοκιμάσουν το «e-bike» και να μάθουν τα ηλεκτρικά οχήματα ότι είναι η καλύτερη εναλλακτική λύση.

Επιπλέον, ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο με τίτλο «Εμπειρία και μελλοντικές προοπτικές χρήσης των ηλεκτρικών μεταφορών στη Λετονία» διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Συγκροτήματος CSDD Biķernieki στις 22 Μαρτίου 2016. Το σεμινάριο οργανώθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας της Οδικής Κυκλοφορίας (CSDD) στο πλαίσιο του έργου.

Τα θέματα του σεμιναρίου ήταν:

 • Η νορβηγική εμπειρία στη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων.
 • Εγχειρίδιο ηλεκτρονικής κινητικότητας για τους δήμους και τους εμπειρογνώμονες του τομέα των μεταφορών.
 • Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κινητικότητας στη Λετονία.
 • Εμπειρία και μελλοντικά σχέδια της πόλης της Ρίγα για την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών.

Επιπρόσθετα, από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2015, πραγματοποιήθηκε μελέτη με τίτλο «Τοποθέτηση σταθμών ταχείας φόρτισης σε οδούς» που ανέθεσε η CSDD. Η μελέτη περιελάμβανε έρευνα μεταξύ των χρηστών των ηλεκτρικών οχημάτων που καταγράφηκαν στη Λετονία σχετικά με τις συνήθειες χρήσης τους, τις μέσες ημερήσιες διαδρομές, τις πιο δημοφιλείς διαδρομές σήμερα και πιθανές διαδρομές στο μέλλον. Εξετάστηκε επίσης η εμπειρία των γειτονικών χωρών (Εσθονία, Λιθουανία, Φινλανδία και Σουηδία) στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και της ανάπτυξης δικτύων χρέωσης. Η μελέτη εντόπισε τις πιθανές τοποθεσίες σταθμών ταχείας φόρτισης, όπου μπορούν να εγκατασταθούν με το χαμηλότερο κόστος, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη μέγιστη απόδοση του εθνικού δικτύου χρέωσης. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αποδοτικότητα του κόστους όσο και τις προσδοκίες των χρηστών, εντοπίστηκαν πιθανές τοποθεσίες 55 σταθμών φόρτισης, παρέχοντας την απαραίτητη κάλυψη στους δρόμους σε απόσταση 30 χλμ.

Τον Φεβρουάριο του 2016 η ομάδα του Έργου επισκέφθηκε τη Νορβηγία για να πληροφορηθεί περισσότερα για τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στην κορυφαία χώρα στον κόσμο στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Το πρόγραμμα της περιοδείας προετοιμάστηκε από τον Νορβηγό εταίρο του έργου «Enmira AS».

Το έργο υλοποιήθηκε από τον Μάρτιο του 2015 έως τον Απρίλιο του 2016.


Ανεξάρτητα υπό – έργα:

Οι παρακάτω δραστηριότητες υλοποιηθήκαν:

Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης:

 • Δημόσια έρευνα για την ηλεκτροκίνηση.
 • Ημερίδες για την πληροφόρηση της ομάδας στόχου.

Ενημερωτική Εκστρατεία:

 • Δημιουργία και δημοσίευση εγχειριδίου για την ηλεκτροκίνηση.
 • Επίδειξη των δυνατοτήτων της ηλεκτροκίνησης σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Κατάργηση στερεοτύπων για την ηλεκτροκίνηση:

 • Ενημερωτικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή γνωστών προσωπικοτήτων.
 • Δημοσιεύσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε εξειδικευμένα περιοδικά και στο διαδίκτυο.
 • Σεμινάρια για δημοτικούς υπαλλήλους, διευθυντές, επαγγελματίες και μαθητές.
 • Συμμετοχή σε περιβαλλοντικά συνέδρια και συνέδρια μεταφορών και άλλων εξειδικευμένων εκδηλώσεων.

Αποτελέσματα:

Το έργο υλοποιήθηκε από το Περιβαλλοντικό Φόρουμ της Βαλτικής - Λετονία σε συνεργασία με την «Ardenis Ltd.», την Ένωση Ποδηλατών της Λετονίας, την ΜΚΟ «Vides Fakti» και τη νορβηγική εταιρία «Enmira AS». Η υλοποίηση του έργου ενίσχυσε την ικανότητα και την εμπειρία των εμπλεκομένων οργανισμών. Η ομάδα έργου της Λετονίας επισκέφθηκε τη Νορβηγία για να μάθει περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες που υλοποιούνται στην κορυφαία χώρα στον κόσμο στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Η εικόνα 3 δείχνει την προτεινόμενη τοποθέτηση των προγραμματισμένων σταθμών φόρτισης. Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου προβλέπεται να εγκατασταθούν 30 σταθμοί φόρτισης σε απόσταση 60 χλμ. το ένα από το άλλο, σημειωμένοι με μπλε χρώμα στον χάρτη. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου - προβλέπεται να εγκατασταθούν επιπλέον 25 σταθμοί, σημειωμένοι με κίτρινο χρώμα, οι οποίοι θα φέρουν την απόσταση μεταξύ των σταθμών σε 30 χλμ. Οι αριθμοί των σημείων δείχνουν την προτεραιότητα ενός σταθμού εντός του αντίστοιχου σταδίου.


Ιστοσελίδες:

http://eeagrants.org/project-portal/project/LV02-0013

http://emobilitate.lv/en/


Φωτ. 1: Ηλεκτροκίνητα Οχήματα στην Λετονία. Φωτ. 2: Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την ηλεκτροκίνηση στην Λετονία. Φωτ. 3: Προτεινόμενη σταθμοί φόρτισης στην Λετονία. Φωτ. 4: Αρχικό σεμινάριο Εκπαίδευσης. Φωτ. 5: Εκπαιδευτικό Ταξίδι στην Νορβηγία.

Ταυτότητα έργου:

 • Τίτλος Έργου: Εφαρμογή Δράσεων Ενεργειακής Εξοικονόμησης στο Εμπορικό Κέντρο – Βιβλιοθήκη “Sala” στην Επαρχία Aloja.
 • Σκοπός Έργου: Μια Οικονομία - Λιγότερο Εξαρτημένη από τα Συμβατικά Καύσιμα.
 • Φορέας Υλοποίησης: Συμβούλιο της Επαρχίας Aloja.
 • Αρχικό Κόστος Έργου: 614.764 €.
 • Ομάδα - Στόχος: Εκπαιδευτικοί Φορείς, Μαθητές, Σπουδαστές, Επισκέπτες.

Λίγα λόγια για την φιλοσοφία του Έργου:

Οι ενεργειακά αποδοτικές πανεπιστημιουπόλεις χρησιμοποιούν 20% λιγότερη ενέργεια από τις παραδοσιακές πανεπιστημιουπόλεις. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούν λιγότερο πετρέλαιο, άνθρακα και ορυκτά καύσιμα. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στην πανεπιστημιούπολη συμβάλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των στερεών αποβλήτων. Επιπρόσθετα, οι ενεργειακά αποδοτικές πανεπιστημιουπόλεις έχουν μια μοναδική ευκαιρία να διδάξουν στους μαθητές τη ενεργειακή βιωσιμότητα. Μια ενεργειακά αποδοτική πανεπιστημιούπολη μπορεί να γίνει εργαστήριο μάθησης για τους φοιτητές. Και οι φοιτητές που μαθαίνουν για την ενεργειακή απόδοση στην τάξη συχνά εφαρμόζουν τις αρχές αυτές στην καθημερινότητα τους.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο οργανισμός "Private Secondary School ĀBVS" ιδρύθηκε το 1994 και αποτελεί σήμερα ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που χρησιμοποιεί τις μεθόδους διδασκαλίας του R.Steinards. Το παρόν έργο αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στη Λετονία.

Αυτή η νέα αθλητική υποδομή σημαίνει πολλά για την Adazi Free Waldorf School. Μέχρι και σήμερα, για να διδαχθούν τα μαθήματα γυμναστικής το σχολείο έπρεπε να νοικιάσει μια εγκατάσταση σε αθλητικό συγκρότημα του Adazi, το οποίο βρίσκεται 2 χιλιόμετρα μακριά από το ίδιο το σχολείο. Έτσι, το σχολείο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται τη δική του αθλητική αίθουσα.

Πράγματι, η πρώτη ενεργειακά αποδοτική αθλητική υποδομή κοντά στη Ρίγα είναι γεγονός! Το Συμβούλιο της Επαρχίας Aloja (Aloja Regional Council) ενδιαφέρεται τα τελευταία χρόνια για την προστασία του περιβάλλοντος, οπότε με το παρόν έργο, το Συμβούλιο συμμετέχει στην επίτευξη των στόχων της Λετονίας για την ενεργειακή απόδοση. Στόχος του έργου ήταν ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η φιλική προς το περιβάλλον υλοποίηση λύσεων, μέσω της δημιουργίας ενός ενεργειακά αποδοτικού γυμναστηρίου εξοπλισμένου με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες ΑΠΕ.

Το έργο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας δύο αρχιτεκτόνων - Andris Tomsons και Sergejs ikiikorovs. Επίσης, πολύτιμη συνεισφορά προσέφερε ο εταίρος του έργου - η νορβηγική εταιρεία Solenergi Fusen AS - που βοήθησε με παροχή εξειδικευμένων συμβουλών για την ενεργειακή απόδοση.

Το σχολείο προνόησέ ώστε στη διαδικασία οικοδόμησης της αθλητικής υποδομής να χρησιμοποιηθούν μόνο ενεργειακά αποδοτικά υλικά, καθώς και ειδική προσέγγιση για τη συνολική διαδικασία οικοδόμησης για τη διευκόλυνση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Όλες αυτές οι λύσεις καθιστούν τη νέα αθλητική αίθουσα ένα λεγόμενο "χαμηλής ενέργειας" κτίριο.

Πραγματοποιήθηκαν διάφορες δράσεις δημοσιότητας και επίδειξης, όπως ενημερωτικό σεμινάριο, δελτία Τύπου, πληροφορίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ. Όλες οι παραπάνω δράσεις στοχεύουν να οδηγήσουν σε υψηλής ποιότητας, ενεργειακά αποδοτικές και σύγχρονες εγκαταστάσεις για αθλήματα που χρησιμοποιούν 14,03 kWh/m2 ετησίως. Ο βασικός στόχος ήταν η αθλητική αίθουσα να πληροί τις απαραίτητες περιβαλλοντικές απαιτήσεις (μειωμένες εκπομπές CO2) και να εξασφαλίσει τον υγιή και φιλικό προς το περιβάλλον χώρο για τις δραστηριότητες των φοιτητών.

Ανεξάρτητα υπό – έργα:

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Τελική μελέτη του έργου και των τεχνικών προδιαγραφών.
 • Κατασκευή ενός γυμναστηρίου χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Αποτελέσματα:

Πριν ξεκινήσει το έργο, υπήρχε η αίσθηση ότι αυτό είναι κάτι πολύ μεγάλο, απίστευτο και περίπλοκο και ότι σίγουρα θα υπάρξουν κάποια προβλήματα στο δρόμο! Τελικά, η υλοποίηση του έργου συνεχίστηκε χωρίς προβλήματα. Το έργο ολοκληρώθηκε εγκαίρως και αυτή τη στιγμή η νέα αθλητική αίθουσα είναι ανοικτή και έτοιμη για λειτουργία.

Στο πλαίσιο του έργου, έγινε δυνατόν να κατασκευαστεί μια αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων που παρουσιάζει πλεονεκτήματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και εκπαιδεύει την κοινωνία για τις κλιματικές αλλαγές και τη βιωσιμότητα κτιρίων. Πράγματι, κατασκευάστηκε γυμναστήριο χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη την επάρκεια της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου κατά τη διάρκεια της κατασκευής, πραγματοποιήθηκε η επιθεώρηση του κελύφους του κτιρίου, πραγματοποιώντας δοκιμές διαπερατότητας αέρα και θερμογραφίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του έργου, η τελική πηγή θέρμανσης επιλέγεται πλέον από την αντλία θερμότητας απορρόφησης αέρα και από τους ηλιακούς συλλέκτες για παραγωγή ζεστού νερού. Στο εσωτερικό εγκαταστάθηκε μεμονωμένο σύστημα ελέγχου κλιματισμού, καθώς και φωτισμός χώρου εξοικονόμησης ενέργειας. Με την αθλητική αίθουσα εγκαταστάθηκαν εξοπλισμοί υποδοχής των ποδηλάτων, καθώς και τοποθετήθηκαν δοχεία διαλογής απορριμμάτων.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής του έργου πραγματοποιήθηκαν τα μέτρα προβολής και δημοσιότητας όπως ενημερωτικό σεμινάριο, δελτία τύπου, πληροφορίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο, καθώς και πίνακες έργου και ενημερωτικές επιγραφές.

Δημιουργήθηκε έτσι ένα σύγχρονο κτίριο χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, όπου η κατανάλωση θερμικής ενέργειας για θέρμανση είναι 14,03 kWh / m2.


Ιστοσελίδες:

http://eeagrants.org/project-portal/project/LV02-0007
https://www.adazi.lv/en/

Facebook: https://www.facebook.com/AdaziWaldorf/


Φωτ. 1: Εφαρμογή δράσεων Ενεργειακής Εξοικονόμησης στο σχολείο στην επαρχία Aloja (1/2) Φωτ. 2: Εφαρμογή δράσεων Ενεργειακής Εξοικονόμησης στο σχολείο στην επαρχία Aloja (2/2) Φωτ. 3: Παρουσίαση του Έργου