Ουγγαρία
Ευρύτερο Περιβάλλον για ΑΠΕ / Ενεργειακή Αποδοτικότητα
SWOT Ανάλυση για ΑΠΕ και Ενεργειακή Αποδοτικότητα
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
 • Ήπιο κλίμα.
 • Πληθυσμός συγκεντρωμένος σε πόλεις.
 • Καλή ενεργειακή υποδομή και διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Αυτόνομη περιφερειακή κυβέρνηση και συνεκτικές περιφερειακές ενεργειακές πολιτικές.
 • Ύπαρξη πολλών ενεργειακών επιχειρήσεων.
 • Υψηλό δυναμικό για βιομάζα.
 • Υψηλή δυνατότητα παραγωγής βιο-καυσίμων.
 • Από τα υψηλότερα γεωθερμικά δυναμικά παγκοσμίως.
 • Κίνητρα για την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ.
 • Πολιτική βούληση για την ανάπτυξη των ΑΠΕ.
 • Η οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη (βαριά) βιομηχανία που είναι ένας μεγάλος καταναλωτής ενέργειας
 • Υψηλή εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα (φυσικό αέριο και πετρέλαιο)
 • Περιορισμένο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ακτινοβολία, ταχύτητα ανέμου)
 • Περιορισμένη περιοχή για ανανεώσιμες εγκαταστάσεις (μικρή περιοχή με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα)
 • Καταναλωτικές συνήθειες.
 • Μη αξιόπιστο ηλεκτρικό δίκτυο.
 • Μη εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.
 • Η εκτεταμένη χρήση ξύλου για Βιομάζα οδήγησε στην αύξηση των τιμών του προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
 • Υψηλές τιμές ενέργειας
 • Ευνοϊκή ρύθμιση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Πολιτική βούληση για την επίτευξη του στόχου για το 2020.
 • Δυναμική ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.
 • Συγκεκριμένα κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των βιομηχανιών.
 • Μετατροπή πολλών μονάδων παραγωγής από άνθρακα σε βιομάζα.
 • Έλλειψη τεχνογνωσίας από το εργατικό δυναμικό.
 • Κοινωνική αντίθεση ενεργειακών έργων μεγάλης κλίμακας
 • Μη δυνατότητα ηλεκτρικού δικτύου να λαμβάνει μη ελεγχόμενη παραγωγή ενέργειας.
 • Χαμηλή διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα.
 • Ανεκμετάλλευτη ηλιακή ενέργεια.
 • Μη αξιοποίηση του μεγάλου δυναμικού ΑΠΕ.
Σχετικά Προγράμματα στον ΧΜ ΕΟΧ 2009-14

Επιλεγμένα Έργα για ΑΠΕ / Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Ταυτότητα έργου:

 • Τίτλος Πράξης: Εκπαίδευση στο πρόγραμμα Γεωθερμίας του Πανεπιστήμιου των Ηνωμένων Εθνών στην Ισλανδία (UNU-GTP).
 • Αντικείμενο: Αύξηση της Προβολής & Εκπαίδευσης στις Λύσεις Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας.
 • Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Εθνικής Ανάπτυξης.
 • Αρχικό Κόστος: 190.000 €.
 • Ομάδες - Στόχου: Οργανισμοί και Εκπρόσωποι Οργανισμών που εμπλέκονται στην Ανώτατη Εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων Μαθητών, Φοιτητών και Εκπαιδευτικών.

 
Λίγα Λόγια για την φιλοσοφία του έργου:

Κατά τη γέννησή της Γης πριν περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, η Γη ήταν μια τεράστια δεξαμενή θερμότητας. Αυτή η θερμότητα χάθηκε βαθμιαία στο χώρο και η επιφάνεια ψύχθηκε για να σχηματίσει μια μονωτική κρούστα που μείωσε τον ρυθμό απώλειας θερμότητας, αλλά δεν την σταμάτησε. Η θερμότητα εξακολουθεί να εξέρχεται με εκτιμώμενο μέσο ρυθμό 56-67 mW/m2, εν μέρει λόγω της αρχικής αποθήκευσης, αλλά επίσης σε σημαντικό βαθμό λόγω της αναπλήρωσης μέσω της αποσύνθεσης ραδιενεργών ισοτόπων. Σε ορισμένες περιοχές, η απώλεια θερμότητας είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τη μέση ροή λόγω των δυναμικών δυνάμεων που λειτουργούν στη Γη. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στα όρια των τεκτονικών πλακών και στα καυτά σημεία όπου η άνοδος των μανδύων από την εσωτερική γη μεταφέρει τη θερμότητα στην επιφάνεια. Περιοχές όπως αυτές συνδέονται με τον ενεργό ηφαιστειακό χώρο, όπου οι θάλαμοι μάγματος βρίσκονται σε σχετικά μικρά βάθη κάτω από την επιφάνεια ως ιδιαιτέρως ισχυρές πηγές θερμότητας. Ωστόσο, προκειμένου να αξιοποιηθεί η θερμική ενέργεια, απαιτείται ένα μέσο για να μεταφερθεί η θερμότητα στην επιφάνεια όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή για άμεση χρήση.

Τα γεωθερμικά συστήματα χωρίζονται συνήθως σε συστήματα υψηλής θερμοκρασίας και χαμηλής θερμοκρασίας. Τα συστήματα υψηλής θερμοκρασίας ορίζονται ως συστήματα όπου η θερμοκρασία σε βάθος 1 χλμ υπερβαίνει τους 200 °C και τα συστήματα χαμηλής θερμοκρασίας, όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 150 °C. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας είναι η υδροθερμική δεξαμενή με γεώτρηση για τη μεταφορά του υγρού στην επιφάνεια. Με την τρέχουσα τεχνολογία γεώτρησης, το νερό με θερμοκρασίες έως 360 °C μπορεί να ανακτηθεί από βάθος μέχρι 2-3 χλμ.

Το γεωθερμικό υγρό υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να ανέρχεται στην επιφάνεια ως ατμός, ή πιο συχνά ως ένα μίγμα νερού και ατμού. Ένας κοινός τρόπος εκμετάλλευσης είναι να διαχωριστούν το νερό από τον ατμό και να χρησιμοποιηθεί ο ατμός για ηλεκτρική παραγωγή. Στις συνδυασμένες μονάδες παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, η αποβαλλόμενη θερμότητα από τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για εφαρμογές άμεσης θέρμανσης, επιτρέποντας έτσι την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί επίσης να δημιουργηθεί από γεωθερμικά υγρά μέσης θερμοκρασίας με τη χρήση της θερμότητας για την εξάτμιση ενός ρευστού, όπως το ισοπεντάνιο ή ένα μίγμα αμμωνίας-νερού που έχει διαφορετικές θερμικές ιδιότητες από το νερό. Αυτό το υγρό τρέχει σε κλειστό βρόχο στο εργοστάσιο και χρησιμοποιείται για την λειτουργία ενός στροβίλου. Τα υγρά χαμηλής θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται συνήθως για εφαρμογές άμεσης θερμότητας, όπως η θέρμανση χώρων, η υδατοκαλλιέργεια, η κηπουρική, η βιομηχανική λουτροθεραπεία και οι πισίνες, η βιομηχανία και η τήξη του χιονιού.

Σε πολλές περιπτώσεις, τα γεωθερμικά απόβλητα εισάγονται πίσω στη δεξαμενή από την οποία εξήχθησαν για να αυξηθεί ο ρυθμός επαναφόρτισης και να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις της απόρριψης στην επιφάνεια. Ένα άλλο μεγάλο δυναμικό στη γεωθερμία είναι το «Hot Dry Rock» ή τα «Ενισχυμένα Γεωθερμικά Συστήματα», όπου η ενέργεια αποθηκεύεται σε ξηρό μη πορώδη βράχο. Η εκμετάλλευση αυτής της ενέργειας είναι πιο δύσκολη από την πιο συμβατική υδροθερμική εκμετάλλευση, αλλά η έρευνα σε τέτοια συστήματα βρίσκεται σε εξέλιξη. Εάν οι πόροι αυτοί μπορούν να αξιοποιηθούν οικονομικά, έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν σημαντικά τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας παγκοσμίως και να την καταστήσουν προσιτή σε σχέση με άλλες πηγές ενέργειας που είναι πολύ λιγότερο φιλικές προς το περιβάλλον.

Στο παραπάνω πλαίσιο,  το Πρόγραμμα «Geothermal Training Programme of the United Nations University (UNU-GTP)», δημιουργήθηκε στη σκιά της πετρελαϊκής κρίσης, όταν τα έθνη αναζητούσαν νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προκειμένου να μειώσουν την εξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες, ιδίως το πετρέλαιο, με τις ταχέως αυξανόμενες τιμές. Η σημερινή κατάσταση είναι κάπως παραπλήσια, υπό την έννοια ότι η διεθνής κοινότητα αναζητά ΑΠΕ ως εναλλακτική λύση για τους υδρογονάνθρακες, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

Η ανάπτυξη των γεωθερμικών πόρων απαιτεί μια ομάδα εξειδικευμένων ειδικών από διάφορους κλάδους επιστήμης και μηχανικής. Λόγω της ποικιλομορφίας της, η γεωθερμική ενέργεια δεν διδάσκεται ως κοινό μάθημα στα πανεπιστήμια. Η εκπαίδευση των γεωθερμικών ειδικών πραγματοποιήθηκε κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο εργασίας των εταιρειών και των ιδρυμάτων. Τα διεθνή γεωθερμικά πανεπιστήμια έχουν συμβάλει σημαντικά στη μεταφορά γεωθερμικής τεχνολογίας, ειδικά προς όφελος των αναπτυσσόμενων χωρών.

Η πρώτη επίσημη πράξη σχετικά με την ίδρυση ενός γεωθερμικού Ινστιτούτου της UNU στην Ισλανδία έγινε το 1975 όταν μόλις ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών (UNU). Μετά από μια πρώτη πρόταση το 1976 και ένα διεθνές σεμινάριο το 1978, η κυβέρνηση της Ισλανδίας αποφάσισε τον Οκτώβριο του 1978 να ζητήσει από την Εθνική Ενεργειακή Αρχή (NEA) να υπογράψει συμφωνία σύνδεσης με την UNU και να θεσπίσει το Πρόγραμμα Γεωθερμικής Κατάρτισης (UNU-GTP). Η UNU-GTP έχει φιλοξενηθεί από το ΝΕΑ από τότε. Η πρώτη ετήσια προπαρασκευαστική συνάντηση της UNU-GTP ξεκίνησε τον Μάιο του 1979 με δύο σπουδαστές από τις Φιλιππίνες. Από τότε, μια ομάδα επιστημόνων και μηχανικών από φορείς ενέργειας και ερευνητικούς οργανισμούς καθώς και πανεπιστήμια από τις αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έρχονται στην Ισλανδία κάθε άνοιξη για να περάσουν έξι μήνες σε εξειδικευμένες μελέτες γεωλογικής έρευνας, γεωλογίας γεωτρήσεων, γεωφυσικής εξερεύνησης, γεωφυσικής γεωτρήσεων, χημείας των θερμικών υγρών, περιβαλλοντικής επιστήμης, γεωθερμικής αξιοποίησης και τεχνολογίας γεώτρησης. Το σήμα κατατεθέν της UNU-GTP είναι να παρέχει στους αποφοίτους πανεπιστημίων που ασχολούνται με τη γεωθερμία εντατική εκπαίδευση στην εργασία τους σε επιλεγμένα πεδία εξειδίκευσης. Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται δίπλα στους γεωθερμικούς επαγγελματίες στην Ισλανδία. Στόχος είναι να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες με σημαντικό γεωθερμικό δυναμικό στην δημιουργία ειδικών στις περισσότερες πτυχές της γεωθερμίας. Πρόσφατα, η UNU-GTP προσφέρει, επίσης, σε λίγους επιτυχείς υποψήφιους τη δυνατότητα επέκτασης των σπουδών τους σε MSc ή PhD σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας.

Σύμφωνα με τους κοινούς στόχους της ΕΕ, ο εθνικός στόχος για τις ΑΠΕ είναι το 14,65% στην τελική κατανάλωση ενέργειας έως το 2020, καθώς και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20 %, όπως καθορίζονται στην εθνική ενεργειακή στρατηγική της Ουγγαρίας, στο εθνικό σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση, στην εθνική στρατηγική ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια και στο εθνικό σχέδιο δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 2010-2020.

Στο παραπάνω πλαίσιο σκοπός του προγράμματος ήταν η παροχή υποτροφιών σε 6 Ούγγρους που θα μπορούν να συμμετάσχουν στο 6μηνο μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Γεωθερμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Εθνών στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας το εαρινό εξάμηνο μεταξύ 19 Απριλίου και 10 Οκτωβρίου 2016. Ο εταίρος του έργου είναι η Εθνική Ενεργειακή Αρχή της Ισλανδίας, η οποία λαμβάνει την τελική απόφαση για τις υποτροφίες και είναι υπεύθυνη για όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση. Η υποτροφία κάλυπτε όλο το κόστος της εκπαίδευσης, καθώς και το ταξίδι και τη διαμονή. Οι δικαιούχοι είναι Ούγγροι με αντίστοιχα πτυχία και αν είναι δυνατόν με επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της γεωθερμικής ενέργειας, και προέρχονται από σχετικούς φορείς, πανεπιστήμια ή εταιρείες ή βρίσκονται σε διαδικασία ή έχουν πρόσφατα ολοκληρώσει σχετικές σπουδές. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει επιστημονικές γνώσεις και τεχνογνωσία σχετικά με την παραγωγή και εκτέλεση έργων σχετικών με τη γεωθερμική ενέργεια. Επικεντρώνεται σε τρεις γραμμές μελέτης, δηλαδή στη μηχανική, τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση της γεωθερμικής ενέργειας. Κατά την τελευταία 2μηνη περίοδο της κατάρτισης, οι φοιτητές εκτελούν ένα ερευνητικό έργο, το οποίο ολοκληρώνεται με μια εκτενή έκθεση υπό την στενή εποπτεία ενός ειδικού στον τομέα της γεωθερμίας και τελειώνει με την προετοιμασία μιας διατριβής.

 
Ανεξάρτητα υπό – έργα:

Το έργο περιλαμβάνει:  

 • Έξι (6) υποτροφίες για μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Ηνωμένων Εθνών στην Ισλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα.
 • Το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική επιμόρφωση καθώς και πρακτική εξάσκηση σε σχέση με την δημιουργία και υλοποίηση έργων που σχετίζονται με την γεωθερμία.

 
Αποτελέσματα:

Το έργο επιτυγχάνει τα παρακάτω ποσοτικά αποτελέσματα:

 • 6 Ούγγρους που λαμβάνουν πτυχίο στην Γεωθερμία.
 • 1 διεθνή δημοσίευση.

Το έργο έχει επιτύχει επίσης:

 • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας καθώς οι Ούγγροι συμμετέχοντες έχουν εκπαιδευθεί σε εφαρμογές της Γεωθερμίας και θα τις εφαρμόσουν στην πατρίδα τους.
 • Ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ Ισλανδικών ερευνητικών ινστιτούτων και Ούγγρων επαγγελματιών.
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις στον τομέα της Γεωθερμίας.

Ιστοσελίδες:

http://eeagrants.org/project-portal/project/HU03-0007
http://www.unugtp.is


Φωτ. 1: Ούγγροι Φοιτητές σε μονάδα Γεωθερμίας Φωτ. 2: Ούγγροι Φοιτητές κατά τη διάρκεια μαθημάτων Φωτ. 3: Ούγγροι Φοιτητές στην απονομή των πτυχίων Φωτ. 4: Επίσκεψη σε Περιοχή με Γεωθερμικό Πεδίο

Ταυτότητα έργου:

 • Τίτλος Έργου: Υλοποίηση Γεωθερμίας στην Πόλη Kiskunhalas.
 • Αντικείμενο Έργου: Αύξηση Xρήσης της Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ.
 • Φορέας Υλοποίησης: Kiskunhalas - Γεωθερμική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.
 • Αρχικό Κόστος Έργου: 4.769.727 €.
 • Ομάδα - Στόχος: Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Οργανισμοί, ΜΚΟ, Υπεύθυνοι για την Οργάνωση και Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων σε Τοπικό, Περιφερειακό και Εθνικό Επίπεδο.

 
Λίγα λόγια για την φιλοσοφία του Έργου:

Οι περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης διαθέτουν κυρίως γεωθερμικούς πόρους χαμηλής ενθαλπίας. Η Ουγγαρία, λόγω της μοναδικής γεωλογικής της θέσης που βρίσκεται στην «λεκάνη των Πανοναίων», ένα «γεωθερμικό καυτό σημείο», είναι η εξαίρεση από τον κανόνα. Ενώ όλοι οι γεωθερμικοί πόροι της χώρας που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα είναι χαμηλής και μεσαίας ενθαλπίας, έχουν ανακαλυφθεί μερικοί πόροι υψηλής ενθαλπίας που παραμένουν μη ανεπτυγμένοι. Πράγματι, η γεωθερμική θερμοκρασία της Ουγγαρίας είναι υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο και φτάνει μέχρι και 58,9 °C σε ορισμένα σημεία. Σε μέρη όπου υπάρχουν τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχουν οι λεγόμενες παθολογικές ή γεω-πολυμεριζόμενες συνθήκες δεξαμενής που συνοδεύονται από αλατούχες φάσεις ατμού / νερού υψηλής θερμοκρασίας.

Το κόστος του νερού για την γεωθερμία έχει αυξηθεί σημαντικά, καθιστώντας ένα σημαντικό λειτουργικό κόστος. Η διάδοση των δραστηριοτήτων ύδρευσης και εξοικονόμησης ενέργειας θα αποτελέσει μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις του εγγύς μέλλοντος στην Ουγγαρία. Χρειάζονται επιδοτήσεις χωρίς επιτόκιο, μακροπρόθεσμες πιστώσεις χαμηλού επιτοκίου ή επιδοτήσεις για πειραματικά έργα και έργα Έρευνας και Ανάπτυξης. Παρόλο που δεν υπάρχουν διαθέσιμες αναλυτικές εκτιμήσεις για τους εκμεταλλεύσιμους γεωθερμικούς πόρους στην Ουγγαρία, εκτιμάται ότι περίπου 10-12% των αναγκών θέρμανσης του αστικού πληθυσμού της Ουγγαρίας θα μπορούσε οικονομικά να αντιμετωπιστεί με τη γεωθερμική ενέργεια.

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση της γεωθερμικής ενέργειας μειώθηκε σημαντικά λόγω της παγκόσμιας ύφεσης. Ωστόσο, πολλά υποσχόμενα έργα πραγματοποιούνται τόσο για την παραγωγή ενέργειας όσο και για τις άμεσες χρήσεις. Η λουτροθεραπεία ήταν η πρώτη χρήση των ιαματικών νερών, με 289 θερμικά πηγάδια και 120 φυσικές πηγές που χρησιμοποιούνται σήμερα για αθλητικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Η γεωργική χρήση είναι μία από τις σημαντικές εφαρμογές γεωθερμικών υδάτων στη χώρα, με 193 λειτουργικά πηγάδια που τροφοδοτούν θερμότητα για 67 εκτάρια θερμοκηπίων. Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις χρησιμοποιούν θερμικό νερό σε περισσότερες από 52 περιπτώσεις για την αύξηση κοτόπουλων, γαλοπούλων, μόσχων, χοίρων και σαλιγκαριών. Σήμερα, περισσότεροι από 40 Δήμοι με περισσότερα από 9.000 διαμερίσματα ζεσταίνονται σε έργα τηλεθέρμανσης. Τα ύδατα χρησιμοποιούνται επίσης στη δευτερογενή παραγωγή πετρελαίου με 5.400 m3/s ζεστού νερού που εγχέεται σε δεξαμενές πετρελαίου για βελτιωμένη ανάκτηση πετρελαίου.

Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας είχαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στη χώρα τα τελευταία χρόνια, με εγκατεστημένες περισσότερες από 4.000 μονάδες. Οι διάφορες χρήσεις είναι:

 • 7 MWt και 232 TJ/yr για ανεξάρτητη θέρμανση χώρων.
 • 9 MWt και 930 TJ/yr για θέρμανση.
 • 196 MWt και 2,388 TJ/yr για θέρμανση θερμοκηπίων.
 • 4 MWt και 44 TJ/yr για θέρμανση ιχθυοτροφείων.
 • 2 MWt και 17 TJ/yr για θέρμανση κτηνοτροφικών μονάδων.
 • 10 MWt και 123 TJ/yr για χρήση σε καλλιέργειες.
 • 12 MWt και 159 TJ/yr για βιομηχανική χρήση.
 • 272 MWt και 5,356 TJ/yr για θέρμανση κολυμβητηρίων.
 • 40 MWt και 518 TJ/yr για γεωθερμικές αντλίες θερμότητας.

 

Η συνολική χρήση για τη χώρα είναι 654.6 MWt και 9,767 TJ/yr.

 

Στο παραπάνω πλαίσιο, το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει όλες τις συναφείς εργασίες (προετοιμασία, γεώτρηση) και υλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την Iceland GeoSurvey, εταίρο από την Ισλανδία. Το σύστημα τηλεθέρμανσης του Kiskunhalas βασίζεται πλέον σε λέβητες ατμού που λειτουργούν με φυσικό αέριο και στους κινητήρες αερίου που παρέχουν θερμότητα για περίπου 1.248 διαμερίσματα και ένα δημόσιο κτίριο. Το σύστημα τηλεθέρμανσης μπορεί να επεκταθεί σε θερμαινόμενα δημόσια κτίρια. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, το γεωθερμικό σύστημα τηλεθέρμανσης θα είναι πολύ πιθανό να καλύψει το 99% της ζήτησης θερμότητας των αναμενόμενων καταναλωτών.

Πιο αναλυτικά, ο στόχος του έργου ήταν η υλοποίηση ενός γεωθερμικού συστήματος τηλεθέρμανσης - που θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη τηλεθέρμανση με βάση τα ορυκτά καύσιμα - στην πόλη. Οι κτιριακές παρεμβάσεις στο έργο περιλαμβάνουν: 

 • 248 διαμερίσματα στο Kiskunhalas.
 • Ένα δημόσιο κτίριο στο Kiskunhalas.
 • Υποτροφίες στο Πανεπιστήμιο Ηνωμένων Εθνών στην Ισλανδία για την προώθηση της Γεωθερμίας στην Ουγγαρία.

Επιπλέον έχει εγκατασταθεί μετρητικός εξοπλισμός για την παρακολούθηση και την διάχυση των αποτελεσμάτων της πράξης.

Παράλληλα παράχθηκαν εξειδικευμένες υπηρεσίες και συγκεκριμένα υπηρεσίες που σχετίζονται με την διάχυση και την δημοσιότητα των αποτελεσμάτων που περιελάμβαναν την υλοποίηση σεμιναρίων, εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, τη συμμετοχή σε workshops, τα δελτία τύπου κτλ. 

Το έργο βρίσκεται σε συνέπεια με την ανάγκη επίτευξης του εθνικού στόχου για τις ΑΠΕ ο οποίος θα φθάσει το 14,65% στην τελική κατανάλωση ενέργειας έως το 2020 όπως ορίζεται στην ουγγρική εθνική ενεργειακή στρατηγική 2030 και στο εθνικό σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση. Ο στόχος αυτός υποστηρίζεται επίσης από τον νόμο, ο οποίος αφορά τα νοικοκυριά ώστε να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος και να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κάτι που ωφελεί τα μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής.

 
Επιμέρους υπό – έργα:

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκε η πρώτη φάση, η οποία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και τη γεώτρηση του, την αγορά και την εγκατάσταση της αντλίας και τη διεξαγωγή δοκιμών για την πιστοποίηση. Η θερμοκρασία ροής είναι 115 °C. Ο μέγιστος ρυθμός ροής του γεωθερμικού υγρού είναι 40 l / s. Η δεύτερη φάση του έργου - γεώτρηση ή αγορά του φρεατίου επαν-εγχύσεως και η κατασκευή του συστήματος πάνω από την επιφάνεια - χρηματοδοτήθηκε από τον ανάδοχο του έργου. Το σύστημα θα είναι σε θέση να αρχίσει τη λειτουργία του μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης.

 
Αποτελέσματα:

Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία και έχει επιτύχει τα παρακάτω ποσοτικά αποτελέσματα:

 • Μείωση των εκπομπών CΟ2 ~75%!
 • Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας ~ 60%!

Οι δείκτες της πράξης που επιτεύχθηκαν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Δείκτης

Μονάδα

Τιμή

1.Συνολική κατανάλωση ΑΠΕ

MWh/year

1350.35

1.1 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

MWh/year

0

1.2 Κατανάλωση θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ (Κτίρια)

MWh/year

1350.35

1.3 Κατανάλωση θερμικής ενέργειας από ΠΕ (συγκροτήματα κτιρίων)

MWh/year

0.00

2. Μείωση εκπομπών CO2

tn/year

675.25

3. Δράσεις στα πλαίσια των διμερών σχέσεων

Number

3.00


 Επιπλέον, το έργο έχει ήδη επιτύχει:

 • Συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Ουγγαρίας για τις ΑΠΕ, οι οποίοι αποτελούν μέρος της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής της Ουγγαρίας, καθώς και των δεσμεύσεων της χώρας προς την ΕΕ.
 • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τον εξειδικευμένο φορέα της Ισλανδίας και την συμμετοχή στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, στελεχών με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών γεωθερμικής ενέργειας.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας, καθώς τόσο τα ισλανδικά όσο και τα νορβηγικά ερευνητικά κέντρα προσέφεραν επαρκή εμπειρογνωμοσύνη.
 • Η διμερής συνεργασία προωθήθηκε μέσω επισκέψεων και συνεργασιών στη διάρκεια της μελέτης και των προπαρασκευαστικών φάσεων του έργου.

Ιστοσελίδες:


http://eeagrants.org/project-portal/project/HU03-0002
Ha minden jól megy, átállhat a városi távhő a geotermikus fűtésrendszerre
Kiskunhalas is geotermális fűtéssel váltja le a földgázt
Megkezdődtek a geotermális kútfúrás előkészítő munkálatai Kiskunhalason
Geotermikus fűtési rendszer épül Kiskunhalason
Kiskunhalas: Földhő-erőművet építenének  

Φωτ. 1: Γεώτρηση στο Έργο Φωτ. 2: Γεωθερμία σε δημόσιο κτίριο στο Kiskunhalas Φωτ. 3: Εκδήλωση Παρουσίασης του Έργου Φωτ. 4: Εγκατάσταση Αγωγών στο Έργο Φωτ. 5: Γεώτρηση στο Έργο Φωτ. 6: Ολοκλήρωση Έργου