Αντικείμενο

Είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ δραστηριοτήτων / έργων του προγράμματος GR-03 και των αντίστοιχων προγραμμάτων (ΑΠΕ και Ενεργειακής Αποδοτικότητας) που υλοποιήθηκαν την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2009-14) σε άλλες έξι (6) ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα: Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Λετονία και Πορτογαλία.
Στόχος των δράσεων είναι η ενίσχυση συνεργασίας, αλλά και η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των προγραμμάτων. Παράλληλος στόχος είναι η υλοποίηση της παρούσας σύγχρονης διαδικτυακής εφαρμογής όπου ταξινομούνται και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συμπληρωματικών δράσεων και ειδικότερα των επιλεγμένων έργων ΑΠΕ και ενεργειακής αποδοτικότητας στον ΧΜ ΕΟΧ 2009-14.