Ελλάδα
Βουλγαρία
Ρουμανία
Ουγγαρία
Πολωνία
Λετονία
Πορτογαλία
Καλώς ορίσατε στο RES-EEAGRANTS το διαδικτυακό χώρο που συμβάλει:
  • στην ενίσχυση της συνεργασίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των Προγραμμάτων ΧΜ ΕΟΧ 2009-14 που χρηματοδοτούν έργα ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Λετονία και Πορτογαλία, και
  • στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ανάμεσα στους Διαχειριστές Προγραμμάτων, Φορείς, Επιχειρήσεις και Εμπλεκομένους από τις Χώρες αυτές, και τις Δότριες Χώρες (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν).
Το πρόγραμμα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) – GR03» του ΧΜ ΕΟΧ 2009-14, με Διαχειριστή Προγράμματος το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), είχε ως βασικό στόχο την υλοποίηση επιδεικτικών και εμβληματικών παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην αύξηση της συμμετοχής των AΠΕ στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στη χώρα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ