Κατηγορία Δεδομένο Τιμή
1ΓενικάΣύνολο Χρηματοδότησης126.600.000€
2ΓενικάΧρηματοδότηση ΕΕΑ Grants78.600.000€
3ΓενικάΧρηματοδότηση Norway Grants48.000.000€
4ΓενικάΣύνολο Χρηματοδότησης EEA για ΑΠΕ-Εν. Αποδοτικότητα11.352.954€
5ΑΠΕΧρηματοδότηση EEA για ΑΠΕ2.414.511€
6ΑΠΕΔιαχειριστής Προγράμματος Ministry of Economy, Energy and Tourism (Υπουργείο Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού)
7ΑΠΕΚατηγορίες Παρεμβάσεων* ΑΠΕ για παραγωγή θερμότητας (αντλίες θερμότητας, βιομάζα, ηλιακή και γεωθερμική ενέργεια) σε δημόσια κτίρια.
* Παραγωγή καυσίμων για θέρμανση με βάση τη βιομάζα.
* Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με ΑΠΕ.
* Πιλοτική παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας (έως 200KW).
8ΑΠΕΔιαδικτυακάhttp://energygrantsbg.org/en/
9ΑΠΕΑριθμός Έργων9
10ΑΠΕΤεχνολογίες που προωθούνται* Βιομάζα (pellets)
* Ηλιακοί συλλέκτες
11ΑΠΕΑποτέλεσμα*Η συμβολή του στην προώθηση της πράσινης ενεργειακής ανάπτυξης κρίθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική.
12Εν. ΑποδοτικότηταΧρηματοδότηση EEA για Εν. Αποδοτικότητα8.938.443€
13Εν. ΑποδοτικότηταΔιαχειριστής Προγράμματος Ministry of Economy, Energy and Tourism (Υπουργείο Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού)
14Εν. ΑποδοτικότηταΚατηγορίες Παρεμβάσεων *Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια (αλλαγή καυσίμων και λεβήτων, αντικατάσταση εγκαταστάσεων και συστημάτων θέρμανσης.
*Εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
15Εν. ΑποδοτικότηταΔιαδικτυακάhttp://energygrantsbg.org/en/
16Εν. ΑποδοτικότηταΑριθμός Έργων41
17Εν. ΑποδοτικότηταΤεχνολογίες που προωθούνται* Τεχνολογίες ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων.
* Συστήματα θέρμανσης.
* Ηλιακοί συλλέκτες.
18Εν. ΑποδοτικότηταΑποτέλεσμα* Το πρόγραμμα παρουσιάζει ισχυρή συνάφεια με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και προτεραιότητες αλλά και με τους θεματικούς στόχους, του 20-20-20, οι όποιοι και αποτελούν τους βασικούς άξονες της τομεακής πολιτικής για στην προγραμματική περίοδο (2014-2020).