Κατηγορία Δεδομένο Τιμή
1ΓενικάΣύνολο Χρηματοδότησης305.950.000€
2ΓενικάΧρηματοδότηση ΕΕΑ Grants190.800.000€
3ΓενικάΧρηματοδότηση Norway Grants115.200.000€
4ΓενικάΣύνολο Χρηματοδότησης EEA για ΑΠΕ-Εν. Αποδοτικότητα10.530.493€
5ΑΠΕΧρηματοδότηση EEA για ΑΠΕ9.918.067€
6ΑΠΕΔιαχειριστής Προγράμματος Environmental Fund Administration (Διαχείριση του Περιβαλλοντικού Ταμείου)
7ΑΠΕΚατηγορίες Παρεμβάσεων* Παρεμβάσεις Υδροηλεκτρικής Ενέργειας.
* Παρεμβάσεις Γεωθερμικής Ενέργειας.
8ΑΠΕΔιαδικτυακάhttp://eeagrants.org/romania
9ΑΠΕΑριθμός Έργων1
10ΑΠΕΤεχνολογίες που προωθούνται* Υδροηλεκτρική Ενέργεια
* Γεωθερμική Ενέργεια
11ΑΠΕΑποτέλεσμα*Η συμβολή του στην προώθηση της πράσινης ενεργειακής ανάπτυξης κρίθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική.
12Εν. ΑποδοτικότηταΧρηματοδότηση EEA για Εν. Αποδοτικότητα612.426€
13Εν. ΑποδοτικότηταΔιαχειριστής Προγράμματος Ministry of European Funds (Υπουργείο Ευρωπαϊκών Ταμείων)
14Εν. ΑποδοτικότηταΚατηγορίες Παρεμβάσεων*Ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών φωτισμού σε νοσοκομεία.
15Εν. ΑποδοτικότηταΔιαδικτυακάhttp://eeagrants.org/romania
16Εν. ΑποδοτικότηταΑριθμός Έργων5
17Εν. ΑποδοτικότηταΤεχνολογίες που προωθούνται*Ενεργειακή αποδοτικότητα στο σύστημα φωτισμού.
18Εν. ΑποδοτικότηταΑποτέλεσμα*Τα προγράμματα RO-05 και RO-06 παρουσιάζουν ισχυρή συνάφεια με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και προτεραιότητες αλλά και με τους θεματικούς στόχους, του 20-20-20, οι όποιοι και αποτελούν τους βασικούς άξονες της τομεακής πολιτικής για στην προγραμματική περίοδο (2014-2020).