Κατηγορία Δεδομένο Τιμή
1ΓενικάΣύνολο Χρηματοδότησης57.950.000€
2ΓενικάΧρηματοδότηση ΕΕΑ Grants57.950.000€
3Χρηματοδότηση Norway Grants0€
4ΓενικάΣύνολο Χρηματοδότησης EEA για ΑΠΕ-Εν. Αποδοτικότητα4.000.000€
5ΑΠΕΧρηματοδότηση EEA για ΑΠΕ4.000.000€
6ΑΠΕΔιαχειριστής Προγράμματος EDA – Electricidade dos Açores, S.A.
7ΑΠΕΚατηγορίες Παρεμβάσεων*Αύξηση της παραγωγής Η/Ε μέσω της γεωθερμίας.
*Τεχνογνωσία/εκπαίδευση της τοπικής κοινωνίας στο πεδίο της γεωθερμίας
8ΑΠΕΔιαδικτυακάhttp://eeagrants-azores.pt/
9ΑΠΕΑριθμός Έργων4
10ΑΠΕΤεχνολογίες που προωθούνται* Πιλοτικός γεωθερμικός σταθμός ισχύος 3 MWe στο νησί Terceira
11ΑΠΕΑποτέλεσμα*Η συμβολή του PΑ-06 στην προώθηση της πράσινης ενεργειακής ανάπτυξης κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια και προγράμματα εκπαίδευσης για γεωθερμία, με στόχο την επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη και της τεχνογνωσίας της τοπικής κοινωνίας στο πεδίο της γεωθερμίας.
12Εν. ΑποδοτικότηταΧρηματοδότηση EEA για Εν. Αποδοτικότητα-
13Εν. ΑποδοτικότηταΔιαχειριστής Προγράμματος -
14Εν. ΑποδοτικότηταΚατηγορίες Παρεμβάσεων-
15Εν. ΑποδοτικότηταΔιαδικτυακά-
16Εν. ΑποδοτικότηταΑριθμός Έργων-
17Εν. ΑποδοτικότηταΤεχνολογίες που προωθούνται-
18Εν. ΑποδοτικότηταΑποτέλεσμα-