Κατηγορία Δεδομένο Τιμή
1ΓενικάΣύνολο Χρηματοδότησης578.100.000€
2ΓενικάΧρηματοδότηση ΕΕΑ Grants266.900.000€
3Χρηματοδότηση Norway Grants312.200.000€
4ΓενικάΣύνολο Χρηματοδότησης EEA για ΑΠΕ-Εν. Αποδοτικότητα140.697.872€
5ΑΠΕΧρηματοδότηση EEA για ΑΠΕ1.571.144€
6ΑΠΕΔιαχειριστής Προγράμματος Polish Ministry of Environment in cooperation with the National Fund of Environmental Protection and Water Management (Πολωνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Εθνικό Ταμείο Περιβαλλοντικής Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτων)
7ΑΠΕΚατηγορίες Παρεμβάσεων* Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας στα κτίρια.
8ΑΠΕΔιαδικτυακάhttp://www.mos.gov.pl,
http://www.nfosigw.gov.pl/
9ΑΠΕΑριθμός Έργων2
10ΑΠΕΤεχνολογίες που προωθούνται* Ηλιακοί συλλέκτες.
* Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων νοσοκομείων.
11ΑΠΕΑποτέλεσμα*Η συμβολή του PL-04 στην προώθηση της πράσινης ενεργειακής ανάπτυξης κρίθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική.
12Εν. ΑποδοτικότηταΧρηματοδότηση EEA για Εν. Αποδοτικότητα139.126.728€
13Εν. ΑποδοτικότηταΔιαχειριστής Προγράμματος Polish Ministry of Environment in cooperation with the National Fund of Environmental Protection and Water Management (Πολωνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Εθνικό Ταμείο Περιβαλλοντικής Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτων)
14Εν. ΑποδοτικότηταΚατηγορίες Παρεμβάσεων*Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.
*Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε θέματα ενεργειακής απόδοσης.
15Εν. ΑποδοτικότηταΔιαδικτυακάhttp://www.mos.gov.pl,
http://www.nfosigw.gov.pl
16Εν. ΑποδοτικότηταΑριθμός Έργων138
17Εν. ΑποδοτικότηταΤεχνολογίες που προωθούνται* Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός κτιρίων
* Ηλιακοί συλλέκτες-φωτοβολταϊκά
* Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
18Εν. ΑποδοτικότηταΑποτέλεσμα*Το πρόγραμμα PL-04 παρουσιάζει ισχυρή συνάφεια με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και προτεραιότητες.