Κατηγορία Δεδομένο Τιμή
1ΓενικάΣύνολο Χρηματοδότησης73.000.000€
2ΓενικάΧρηματοδότηση ΕΕΑ Grants34.600.000€
3Χρηματοδότηση Norway Grants38.400.000€
4ΓενικάΣύνολο Χρηματοδότησης EEA για ΑΠΕ-Εν. Αποδοτικότητα9.414.168€
5ΑΠΕΧρηματοδότηση EEA για ΑΠΕ4.624.998€
6ΑΠΕΔιαχειριστής Προγράμματος Ministry of the Environmental Protection and Regional Development (Υπουργείο Περιβαλλοντικής Προστασίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης)
7ΑΠΕΚατηγορίες Παρεμβάσεων* Χρήση ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια για την παραγωγή θερμότητας (αντλίες θερμότητας, βιομάζα, ηλιακή και γεωθερμική ενέργεια) και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (αλλαγή καυσίμων και λεβήτων, αντικατάσταση εγκαταστάσεων και συστημάτων θέρμανσης).
* Παραγωγή καυσίμων για θέρμανση με βάση τη βιομάζα.
* Πιλοτική παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας (έως 200KW).
8ΑΠΕΔιαδικτυακάhttp://eeagrants.org/programme/view/LV02/PA03
9ΑΠΕΑριθμός Έργων7
10ΑΠΕΤεχνολογίες που προωθούνται*Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση κτιρίων με χρήση ΑΠΕ
11ΑΠΕΑποτέλεσμα*Η συμβολή του LV-02 στην προώθηση της πράσινης ενεργειακής ανάπτυξης κρίθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική.
12Εν. ΑποδοτικότηταΧρηματοδότηση EEA για Εν. Αποδοτικότητα4.789.170€
13Εν. ΑποδοτικότηταΔιαχειριστής Προγράμματος Ministry of the Environmental Protection and Regional Development (Υπουργείο Περιβαλλοντικής Προστασίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης)
14Εν. ΑποδοτικότηταΚατηγορίες Παρεμβάσεων*Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια (αλλαγή καυσίμων και λεβήτων, αντικατάσταση εγκαταστάσεων και συστημάτων θέρμανσης).
*Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην αύξηση της ικανότητας των κρατικών και δημοτικών φορέων στην ενεργειακή απόδοση και στις ΑΠΕ.
15Εν. ΑποδοτικότηταΔιαδικτυακάhttp://eeagrants.org/programme/view/LV02/PA03
16Εν. ΑποδοτικότηταΑριθμός Έργων20
17Εν. ΑποδοτικότηταΤεχνολογίες που προωθούνται*Εκπαίδευση για το κλίμα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
18Εν. ΑποδοτικότηταΑποτέλεσμα*Το πρόγραμμα παρουσιάζει ισχυρή συνάφεια με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εκστρατείες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε επαγγελματίες, υπεύθυνους της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικούς και φοιτητές για απόκτηση γνώσεων και στάσεων σχετικά με κλιματικά ζητήματα, στοχεύοντας στην πράσινη ανάπτυξη.