Κατηγορία Δεδομένο Τιμή
1ΓενικάΣύνολο Χρηματοδότησης153.300.000€
2ΓενικάΧρηματοδότηση ΕΕΑ Grants70.100.000€
3Χρηματοδότηση Norway Grants83.200.000€
4ΓενικάΣύνολο Χρηματοδότησης EEA για ΑΠΕ-Εν. Αποδοτικότητα8.669.749€
5ΑΠΕΧρηματοδότηση EEA για ΑΠΕ2.168.741€
6ΑΠΕΔιαχειριστής Προγράμματος Ministry of National Development, Department for Green Economy Development (Υπουργείο Εθνικής Ανάπτυξης, Τμήμα Ανάπτυξης Πράσινης Οικονομίας)
7ΑΠΕΚατηγορίες Παρεμβάσεων* Υλοποίηση συστημάτων γεωθερμίας σε υπάρχοντα συστήματα τηλεθέρμανσης.
* Ενίσχυση της ενεργειακής συνείδησης, εκπαίδευσης στον τομέα των ΑΠΕ και εκστρατείες ευαισθητοποίησης.
8ΑΠΕΔιαδικτυακάhttp://eeagrants.org/programme/view/HU03/PA06
9ΑΠΕΑριθμός Έργων5
10ΑΠΕΤεχνολογίες που προωθούνται*Έργα τηλεθέρμανσης με τη χρήση γεωθερμίας προς αντικατάσταση των ορυκτών καύσιμων
11ΑΠΕΑποτέλεσμα*Η συμβολή του στην προώθηση της πράσινης ενεργειακής ανάπτυξης κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική.
12Εν. ΑποδοτικότηταΧρηματοδότηση EEA για Εν. Αποδοτικότητα6.501.008€
13Εν. ΑποδοτικότηταΔιαχειριστής Προγράμματος Ministry of National Development, Department for Green Economy Development (Υπουργείο Εθνικής Ανάπτυξης, Τμήμα Ανάπτυξης Πράσινης Οικονομίας)
14Εν. ΑποδοτικότηταΚατηγορίες Παρεμβάσεων*Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια εκπαίδευσης.
*Αύξηση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας.
15Εν. ΑποδοτικότηταΔιαδικτυακάhttp://eeagrants.org/programme/view/HU02/PA05
16Εν. ΑποδοτικότηταΑριθμός Έργων8
17Εν. ΑποδοτικότηταΤεχνολογίες που προωθούνται*Ηλιακοί συλλέκτες
*τεχνολογίες ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων
18Εν. ΑποδοτικότηταΑποτέλεσμα*Τα προγράμματα παρουσιάζει ισχυρή συνάφεια με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και προτεραιότητες για ΑΠΕ και Ενεργειακή Αποδοτικότητα.