Κατηγορία Δεδομένο Τιμή
1ΓενικάΠληθωρισμός (2016)-0,2%
2ΓενικάΑνεργία (2016)7,20%
3ΓενικάΔείκτες Ανάπτυξης (2016)20
4ΓενικάΦορολογίαΕταιρικός φόρος εισοδήματος 19%
5ΑΠΕFeed- In Tariff - FITΠροωθείται μέσω διαγωνισμών για τον καθορισμό του επιπέδου στήριξης ενός τιμολογίου τροφοδότησης ή πριμοδότησης, φορολογικών ελαφρύνσεων και καθεστώτων επιδότησης και δανείων. Η θερμότητα που παράγεται από ΑΠΕ υποστηρίζεται μέσω τριών καθεστώτων επιδότησης και ενός προγράμματος δανείων. Η ΑΠΕ στις μεταφορές προωθείται μέσω υποχρέωσης ποσοστώσεων βιοκαυσίμων.
6ΑΠΕΤράπεζεςΗ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) οργάνωσε χρηματοδότηση για το αιολικό πάρκο Banie, στη βορειοδυτική Πολωνία με τις Alior Bank και BOS Bank.
7Εξοικονόμηση ΕνέργειαςΕταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO)ESCO Corporation; ESCO International; Esco Technologies Inc; green Growth energy services; IGW Srl; vireo energy financial services; Lubretec bvba; AQYLON; Fourdeg; (ESTA); GPEKS; GEO-ENERGY services; the teams group; Benet Ltd.; Clearpower Ltd.; Asia Carbon Global; Sweco Nederland BV; Osborne Energy Limited; Convert Italia SpA; G2 energy; Fenice Spa; Group EDF; GEOMET Technologies, LLC ; Carbon Credentials; Vacco; Eagle Filters Ltd.; Crowley Engineering; Enemona JSC; Dulas Ltd.
8Εξοικονόμηση ΕνέργειαςΤράπεζεςΤο PolREFF (Polish Residential Energy Efficiency Financing Facility) είναι η χρηματοδοτική διευκόλυνση για τη χρηματοδότηση ενεργειακής απόδοσης. Ξεκίνησε και αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). Υποστηρίζεται από το Ταμείο Τεχνικής Συνεργασίας της EBRD της TaiwanBusiness και το Ειδικό Ταμείο ΕΤΑΑ που χρηματοδοτεί την Τεχνική Υποστήριξη του προγράμματος.