Κατηγορία Δεδομένο Τιμή
1ΓενικάΠληθωρισμός (2016)~1%
2ΓενικάΑνεργία (2016)~10%
3ΓενικάΔείκτες Ανάπτυξης (2016)25
4ΓενικάΦορολογίαΕταιρικός φόρος εισοδήματος 15%
5ΑΠΕFeed- In Tariff - FIT* Τα ισχύοντα τιμολόγια τροφοδοσίας ΑΠΕ υπολογίζονται ανάλογα με τον τύπο ΑΠΕ και την χωρητικότητα της μονάδας.
* Τα ισχύοντα τιμολόγια τροφοδοσίας CHP υπολογίζονται ανάλογα με τον τύπο καυσίμου και τη χωρητικότητα της μονάδας.
* Η πρόσβαση των μονάδων ΑΠΕ στο δίκτυο υπόκειται στη γενική νομοθεσία για την ενέργεια. Δεν δίνεται προτεραιότητα στην ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον, δεν δίνεται προτεραιότητα σε μονάδες για την παραγωγή θερμότητας από ΑΠΕ και δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία για την προώθηση της σύνδεσης των μονάδων θέρμανσης από ΑΠΕ με το δίκτυο μεταφοράς θερμότητας σε εθνικό επίπεδο.
6ΑΠΕΤράπεζεςΤα κύρια προβλήματα και οι κίνδυνοι του ενεργειακού τομέα της Λετονίας είναι οι εξής: η έλλειψη ανταγωνισμού, οι μονοπωλιακές εταιρείες παραγωγής ενέργειας και τεχνολογίας, οι μονοπωλιακές επιχειρήσεις παροχής ενέργειας, οι οποίες βασίζονται κυρίως στο φυσικό αέριο και η έλλειψη ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος επιδότησης για τον τομέα των ΑΠΕ. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ υποστηρίζεται μέσω ενός πολύπλοκου συστήματος στήριξης που βασίζεται σε ένα σύστημα εγγυημένων σταθερών τιμών, το οποίο περιλαμβάνει επίσης στοιχεία ενός συστήματος ποσοστώσεων και διαγωνισμών.
7Εξοικονόμηση ΕνέργειαςΕταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO)Η LABEEF συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις ESCO και τους παρέχει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης σε οικιστικά και δημόσια κτίρια. Προς το παρόν, οι τοπικές επιχειρήσεις ESCO έχουν μόνο πρόσβαση στη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για το σκοπό αυτό.
8Εξοικονόμηση ΕνέργειαςΤράπεζεςΗ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) υποστηρίζει μια καινοτόμο λύση για να βοηθήσει τις λετονικές εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs) να αποκτήσουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης, μέσω της Διευκόλυνσης Ενεργειακής Απόδοσης της Βαλτικής (LABBEF). Η LABEEF αναμένει 500 εκατ. Ευρώ επενδύσεις σε ανακαίνιση κατοικιών στη Λετονία για 10 χρόνια.