Κατηγορία Δεδομένο Τιμή
1ΓενικάΠληθωρισμός (2016)0,4%
2ΓενικάΑνεργία (2016)6,40%
3ΓενικάΔείκτες Ανάπτυξης (2016)24
4ΓενικάΦορολογίαΕταιρικός φόρος εισοδήματος 10-19%
5ΑΠΕFeed- In Tariff - FITΤροφοδοτικό τιμολόγιο για ΑΠΕ (διάρκεια στήριξης) HUF / MWh:
* Solar PV 50kW-20 MW: 32,49.
* ΑΠΕ εκτός από υδροηλεκτρική και ηλιακή Φ / Β 0-20 MW: 36,30.
* Άνεμος 20-50 MW: 36,30.
* ΑΠΕ με εξαίρεση τον υδροηλεκτρικό και τον άνεμο 20-50 MW: 29,04.
* υδροηλεκτρική 5-50 MW: 22,58.
* Απόβλητα: 34,05.
6ΑΠΕΤράπεζεςΗ βιομηχανία ΑΠΕ θα μπορούσε να συμβάλλει στην άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας που θα είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα κυρίως στις αγροτικές περιοχές, μέσω της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων παραγωγής, μέσω της βιομηχανίας (κατασκευής και συναρμολόγησης), καθώς και μέσω (πράσινων) δημόσιων προγραμμάτων απασχόλησης.
7Εξοικονόμηση ΕνέργειαςΕταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO)ESCO Corporation; ESCO International; Esco Technologies Inc; green Growth energy services; IGW Srl; vireo energy financial services; Lubretec bvba; AQYLON; Fourdeg; (ESTA); GPEKS; GEO-ENERGY services; the teams group; Benet Ltd.; Clearpower Ltd.; Asia Carbon Global; Sweco Nederland BV; Osborne Energy Limited; Convert Italia SpA; G2 energy; Fenice Spa; Group EDF; GEOMET Technologies, LLC; Carbon Credentials; Vacco; Eagle Filters Ltd.; Crowley Engineering; Enemona JSC; Dulas Ltd.
8Εξοικονόμηση ΕνέργειαςΤράπεζεςΣε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), η Erste Bank Hungary εισάγει δανειακή διευκόλυνση για την τόνωση έργων ενεργειακής απόδοσης στους δήμους.
Οι τομείς και τα μέσα πράσινης απασχόλησης είναι οι εξής:
* Σύνθετο πρόγραμμα συνδυασμού ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και ΑΠΕ
* Στήριξη νεοσύστατων πράσινων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων που έχουν γίνει πράσινες με την αλλαγή των δραστηριοτήτων τους
* Υποστήριξη στη δημιουργία θέσεων εργασίας που σχετίζονται με πράσινες επενδύσεις
* Έναρξη ενός πράσινου δημόσιου προγράμματος απασχόλησης
* Υποστήριξη σε θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στο πλαίσιο της σύστασης ενός συμβουλευτικού δικτύου για την ενέργεια.