Κατηγορία Δεδομένο Τιμή
1ΓενικάΗλεκτρισμός * Ο τομέας της Η/Ε μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
* Η πιο σημαντική συνεισφορά από τη μία είναι η υδροηλεκτρική, ενώ οι μονάδες παραγωγής Η/Ε από ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, φυσικό αέριο και πετρέλαιο) είναι οι μεγαλύτεροι από την άλλη.
* Η χώρα εκπλήρωσε το στόχο που έθεσε η ΕΕ για τις ΑΠΕ για το έτος 2020.
2ΓενικάΦυσικό Αέριο* Υπάρχουν αποθέματα φυσικού αερίου 726 δισ. κυβικών μέτρων και η χώρα κατατάσσεται στην 30η θέση μεταξύ χωρών με αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου.
* 4η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την παραγωγή φυσικού αερίου λίγο μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Κάτω Χώρες και τη Γερμανία.
3ΓενικάΛιγνίτης * Φυσικός πόρος: 1,49 δισ. τόνους (2007)
* Παραγωγή: 31,2 εκατ. τόνοι (2006)
4ΦωτοβολταικάΣήμερα* Εγκατεστημένη ισχύ 69 μεγαβάτ (MW) (2014). Υποστηρίζει την παραγωγή ηλιακής / φωτοβολταϊκής ενέργειας προσφέροντας έξι (6) πράσινα πιστοποιητικά για κάθε MWh που παράγεται και εισάγεται στο δίκτυο.
5ΦωτοβολταικάΔυναμικό * Υπάρχει καλό ηλιακό δυναμικό 210 ηλιόλουστων ημερών ετησίως και με ετήσια ροή ηλιακής ενέργειας μεταξύ 1.000 και 1.300 kWh /m2/έτος. Από αυτό το συνολικό ποσό περίπου 600 έως 800 kWh/m2/ έτος είναι τεχνικά εφικτό.
* Οι σημαντικότερες ηλιακές περιοχές είναι οι ακτές της Μαύρης Θάλασσας, η Βόρεια Dobruja και η Oltenia με μέσο όρο 1.600 kWh/m2 / έτος.
6ΦωτοβολταικάΕπενδύσεις* Ηλιακό πάρκο Singureni 1 MW.
* Φωτοβολταϊκό πάρκο Scornicesti 1 MW.
* Ηλιακό πάρκο Covaci με 480.000 ηλιακούς συλλέκτες συνολικής χωρητικότητας 35 megawatts.
* Ηλιακό πάρκο Gura Ialomiţei με χωρητικότητα 10 μεγαβάτ.
* Ηλιακό πάρκο Satu Mare με χωρητικότητα 5 έως 8 μεγαβάτ.
* Ηλιακό πάρκο Sfântu Gheorghe με χωρητικότητα 2,4 megawatts.
* Ηλιακό πάρκο Segarcea ισχύος 48 MW.
* Ηλιακό πάρκο Gătaia 32 MW.
7Μικρά ΥδροηλεκτρικάΣήμερα* Συνολική εκμεταλλεύσιμη υδροηλεκτρική ενέργεια εκτιμάται περίπου σε 36 TWh ετησίως.
* Ένα σημαντικό μέρος του δυναμικού χρησιμοποιείται ήδη για παραγωγή Η/Ε και αντιστοιχεί περίπου στο 30% της συνολικής ισχύος που τροφοδοτείται στο δίκτυο. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής αυτής πραγματοποιείται από μεγάλα υδροηλεκτρικά αποθήκευσης (reservoir).
8Μικρά ΥδροηλεκτρικάΔυναμικό * Έχει συνολικά τουλάχιστον 767 υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Η πλειοψηφία, 621, από αυτές τις μονάδες είναι μικρά υδροηλεκτρικά με χωρητικότητα κάτω των 10 MW. * Τα μικρά υδροηλεκτρικά έχουν συνολική ισχύ 1.125 MW.
9Μικρά ΥδροηλεκτρικάΕπενδύσεις*Εκτιμάται η αύξηση της χρήσης του υδροηλεκτρικού δυναμικού της χώρας με την οικοδόμηση νέων παραγωγικών δυνατοτήτων, από περίπου 50% το 2005 σε περίπου 70% το έτος 2025.
10ΑιολικάΣήμερα* Η αιολική ενέργεια έχει συνολική εγκατεστημένη δυναμικότητα 2.976 MW από το τέλος του 2015.
11ΑιολικάΔυναμικό * Υψιλό αιολικό δυναμικό με 14.000 MW εγκατεστημένη ισχύς και παραγωγή της τάξης των 23 TWh ετησίως.
* Συγκεντρώνεται στις περιοχές Dobrogea, Moldova και Banat. Η Dobrogea - και κυρίως η Constanta και η Tulcea - κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε αιολικό δυναμικό στην Ευρώπη.
* Υπάρχει το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στην Ευρώπη, το αιολικό πάρκο Fântânele-Cogealac, ισχύος 600 MW.
12ΑιολικάΕπενδύσεις* Διαθέτει περιοχές με τις μεγαλύτερες δυνατότητες επενδύσεων αιολικής ενέργειας.
* Μεγάλα αιολικά πάρκα: Sinus Holding - 700 MW, Fântânele-Cogealac - 600 MW, Blackstone - 500 MW, Deleni - 500 MW, Eolica Cogealac - 448 MW, Mărişelu - 300 MW, Eolica Sãcele - 252 MW, Eolica Casimcea - 244 MW, Βακαρένη - 240 MW, Verbund Casimcea - 225 MW, Πράσινη ενέργεια - 200 MW, Pecha - 150 MW, Sabloal Valea Dacilor - 147 MW, EDP ​​Cernavodă - 138 MW, Eolica Beidaud - 128 MW, Eolica Baia - 126 MW, Eolica Sarichioi - 102 MW, Γκεόργκενι - 100 MW.
13ΒιομάζαΣήμερα* Η βιομάζα έχει κυρίαρχο ρόλο στα νοικοκυριά στις αγροτικές περιοχές.
* Σχεδόν το 90% των κατοικιών στις αγροτικές περιοχές και το 45% σε εθνικό επίπεδο, χρησιμοποιεί κυρίως καυσόξυλα για θέρμανση.
14ΒιομάζαΔυναμικό * Τα αποθέματα βιομάζας προέρχονται κυρίως από απόβλητα ξύλου, γεωργικά απόβλητα, οικιακά απόβλητα και ενεργειακές καλλιέργειες.
15ΒιομάζαΕπενδύσεις* Επενδύσεις στην αγροτική ανάπτυξη, σε πρώτες ύλες που καλλιεργούνται ευρέως (ηλίανθος, ελαιοκράμβη, σόγια, καλαμπόκι, ζαχαροκάλαμο ή σόργο, ιτιά, Cynara, Miscanthus).
* Η παραγωγή βιομάζας αποτελεί και μια σημαντική ευκαιρία για την αειφόρο αγροτική ανάπτυξη.
16ΓεωθερμίαΣήμερα*Οι κύριες άμεσες χρήσεις της γεωθερμικής θερμότητας στη χώρα είναι η τηλεθέρμανση 32,34%, η θέρμανση χώρων 10,9%, η κάλυψη αναγκών της κολύμβησης 25,8% και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας 25,19%. Σε λίγα σημεία η γεωθερμική ενέργεια χρησιμοποιείται για τη θέρμανση θερμοκηπίου 4,2% (περίπου 10 εκτάρια), την ιχθυοκαλλιέργεια 0,5% (μερικά αγροκτήματα), τη βιομηχανική επεξεργασία 0,4% και την γεωργική ξήρανση 0,7%.
17ΓεωθερμίαΔυναμικό *Το τρίτο υψηλότερο γεωθερμικό δυναμικό στην Ευρώπη, κυρίως στη Δυτική πεδιάδα, στις Νότιες πεδιάδες (περιοχή Βουκουρεστίου) και στις περιοχές Νότια των Καρπαθίων.
*Το συνολικό δυναμικό φτάνει περίπου στα 7 PJ ετησίως.
18ΓεωθερμίαΕπενδύσεις* Ανάπτυξη έργων τηλεθέρμανσης.
* Γεωθερμική εκπαίδευση και έρευνα.
19ΒιοκαύσιμαΣήμερα* Τα τελευταία χρόνια αύξησε την παραγωγή βιοκαυσίμων με σταθερό τρόπο.
* Χρησιμοποιεί το κραμβέλαιο ως πηγή βιοντίζελ .
20ΒιοκαύσιμαΔυναμικό * Συνολική καλλιεργούμενη έκταση 430.000 εκτάρια με κραμβέλαιο και είχε παραγωγή 750.000 τόνων.
*Το 2007 παρήγαγε 400.000 τόνους βιοντίζελ, κυρίως από σπόρους κράμβης και ηλίανθου.
21ΒιοκαύσιμαΕπενδύσεις*Η MAN Ferrostaal επένδυσε 200 εκατ. δολάρια ΗΠΑ στην κατασκευή διυλιστηρίου βιοντίζελ στην κομητεία Sibiu, η οποία παράγει περίπου 142.000 τόνους βιοντίζελ ετησίως.
*Ο όμιλος Martifer θα κατασκευάσει ένα διυλιστήριο βιοντίζελ στην επαρχία Călăraşi όπου θα επενδύσει 120 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
*Όταν το διυλιστήριο θα είναι σε πλήρη παραγωγική ικανότητα, η χώρα θα είναι στις πρώτες δέκα χώρες παραγωγής βιοντίζελ στον κόσμο.
22ΕΞΕ σε ΚτίριαΣήμερα* Στον δημόσιο τομέα, υπάρχουν περιορισμένοι οικονομικοί πόροι για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και μέτρα που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τα σχέδια δράσης δεν μπορούν να υλοποιηθούν λόγω έλλειψης προϋπολογισμών.
* Στον οικιακό τομέα, υπάρχουν ορισμένα χρηματοδοτικά προγράμματα που περιλαμβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις καθώς και οικονομική υποστήριξη για την ανακαίνιση πολυκατοικιών.
23ΕΞΕ σε ΚτίριαΔυναμικό * Μέσω του εθνικού προγράμματος για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης για τα συγκροτήματα διαμερισμάτων, αποκαταστάθηκαν 1518 πολυκατοικίες κατά τη διάρκεια του 2009 - 2014 (από συνολικά περίπου 85.000 τετράγωνα) που αντιπροσωπεύουν 55.293 διαμερίσματα, προκειμένου να επιτευχθεί η ετήσια ειδική κατανάλωση θέρμανσης μικρότερη από 100 KWh/m.
24ΕΞΕ σε ΚτίριαΕπενδύσεις* Προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας: Energy Efficiency in the residential sector, Program “Heating 2006-2016 – Warmth and Comfort”, Program Energy Efficiency in the residential sector, Εnergy efficiency in governmental buildings and public services, Energy efficiency in the services sector.
25ΕΞΕ σε ΒιομηχανίαΣήμερα*Επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους, το Ρουμανικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα.
26ΕΞΕ σε ΒιομηχανίαΔυναμικό * Ο βιομηχανικός τομέας είναι ο κύριος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία με μερίδιο 56% το 2013.
27ΕΞΕ σε ΒιομηχανίαΕπενδύσεις* Υλοποιούνται ή έχουν ήδη υλοποιηθεί 66 επενδύσεις του RoSEFF. Η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 13,9 εκατομμύρια ευρώ.
28ΕΞΕ σε Μεταφορές Σήμερα* Διαθέτει ένα εθνικό σύστημα μεταφορών (υποδομή και μέσα μεταφοράς) με λειτουργική δομή και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στα μεσαία πρότυπα των ευρωπαϊκών συστημάτων μεταφορών.
*Το στρατηγικό πλαίσιο για τη βιώσιμη πολιτική μεταφορών έχει ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή πολιτική που ορίζεται στο Λευκό Βιβλίο των μεταφορών.
29ΕΞΕ σε Μεταφορές Δυναμικό * Η χώρα κατέχει κεντρική θέση στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ, ως ζώνη διέλευσης τόσο για την ανατολική-δυτική (σύνδεση με την Ασία μέσω της Μαύρης Θάλασσας) όσο και προς τη βόρεια-νότια κατεύθυνση (από τη Βαλτική Θάλασσα έως τη Μεσόγειο).
30ΕΞΕ σε Μεταφορές Επενδύσεις* Επέκταση μετρό Βουκουρεστίου.
* Εκσυγχρονισμός σιδηροδρομικών μεταφορών.
* Εκσυγχρονισμός θαλάσσιων μεταφορών.
* Εκσυγχρονισμός εναέριων μεταφορών.
* Εναλλακτική κινητικότητα.